Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

I seneste udgave af publikationen Skatteinformation kan du bl.a. læse om emnerne:

 

Artikler

  • Arbejdsgivers hæftelse for A-skat – det kan blive en dyr affære
  • Dobbeltdomicilerede personer – hvor er det skattemæssige hjemsted?
  • Moms ved salg til private i andre EU-lande
  • Moms ved salg af bygninger til nedrivning – hvor står vi efter KPC-dommen?

 

Ny lovgivning, lovforslag, domme og administrative afgørelser

  • Ny lovgivning for bo- og gaveafgift ved generationsskifte
    af erhvervsvirksomheder, beskatning af fri telefon og arbejdsgiverbetalt internet, skattefri virksomhedsomdannelse – omdannelsesdato, Opgørelse af anskaffelsessum ved flere aktieklasser, skatteudskydelse via en sælgerpantebrevsmodel, digitalt salgsregistreringssystem
  • Lovforslag med ophævelse af hovedaktionærnedslaget, skærpet beskatning af visse firmabiler, lempelse af beskatningen af ”grønne” biler og fradrag for underskud i udenlandske datterselskaber
  • Højesteretsdomme og administrative afgørelser.

Hent Skatteinformation januar 2020

Formålet med publikationen “Skatteinformation august 2020” er at give dig et overblik over aktuelle skatteforhold og blive klogere på nye love, domme og afgørelser.

Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser, hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Hent den samlede publikation

Indhold i Skatteinformation januar 2020

Arbejdsgivers hæftelse for A-skat – det kan blive en dyr affære

Kildeskatten betyder, at en arbejdsgiver skal indeholde skat ved udbetaling af løn. Sker udbetaling af løn uden indeholdelse af skat, hæfter arbejdsgiveren for skatten. Også i de tilfælde, hvor en virksomhed har betalt en faktura for konsulentarbejde, kan virksomheden komme til at hæfte for AM-bidrag og A-skat.

Læs mere

Dobbeltdomicilerede personer – hvor er det skattemæssige hjemsted?

Flere og flere personer vælger at arbejde i et andet land, end der hvor de er bosat. I en sådan situation kan der opstå såkaldt dobbeltdomicil – to lande gør krav på fuld skattepligt på grund af bopæl. Hvis der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem to lande, løses problematikken om dobbeltdomicil ved hjælp af overenskomsten. Det er ikke altid så nemt, som det måske umiddelbart kan lyde til.

Læs mere

Moms ved salg til private i andre EU-lande

Når en dansk virksomhed sælger varer eller tjenesteydelser til privatpersoner i andre EU-lande, skal den danske virksomhed som udgangspunkt afregne dansk moms. I visse tilfælde er den danske virksomhed dog forpligtet til at lade sig momsregistrere i andre EU-lande.

Læs mere

Moms ved salg af bygninger til nedrivning – hvor står vi efter KPC-dommen?

Salg af byggegrunde og nye bygninger er momspligtigt, mens salg af grunde med ”gamle” bygninger er fritaget for moms. Hvis et salg af en grund med en ”gammel” bygning sker med henblik på nedrivning og efterfølgende opførelse af en ny bygning, har salget dog ifølge Skattestyrelsens hidtidige praksis været anset for et momspligtigt salg af en byggegrund. EU-domstolen har i den såkaldte KPC-sag fra september 2019 underkendt Skattestyrelsens praksis.

Læs mere

Få events og aktuel faglig viden direkte i din indbakke

Skriver du dig op til vores nyhedsbrev, kvitterer vi med nyeste faglige viden indenfor rådgivning og revision direkte i din indbakke.

[activecampaign form=1]