Din klassificering definerer regelsættet

Det er din virksomheds størrelse, der afgør hvilken virksomhedsklasse, som virksomheden tilhører.

Der findes 4 forskellige klasser: A, B, C og D. Klasse B er endvidere delt op i mikro B og små B , og C er opdelt i mellemstore C og store C. De mindste virksomheder hører under regnskabsklassen A, mens de største hører under regnskabsklassen D.

En virksomhed kan rykke henholdsvis op eller ned i regnskabsklasserne, hvis størrelseskravet ændrer sig. Klassificeringen sker ud fra vurderingsstørrelse af to ud af tre parametre:

  • Omsætning
  • Balancesum
  • Antal ansatte

Klasse A virksomheder skal følge nogle grundlæggende krav, mens klasse B skal følge klasse A’s krav samt nogle supplerende krav for klasse B, etc. Dvs. klasse D er dem, der har de ”skrappeste” regler at overholde. Grunden til at man placerer virksomhederne i disse klasser, er at de skal følge nogle forskellige krav til aflæggelse af årsregnskabet.

Din virksomheds klassificering definerer regelsættet for indlevering af regnskab.

Hvilken regnskabsklasse tilhører din virksomhed?

Klasse A

Under klasse A finder man de helt små virksomheder. Dette er personlige virksomheder (uanset størrelse), interessentskaber, samt virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Personligt ejede virksomheder: Ingen beløbsgrænser

Helt små virksomheder:

Omsætning 0-14 mio. kr.
Balancesum 0-7 mio. kr.
Antal ansatte 0-10 medarbejdere

 

Klasse B

De virksomheder der er placeret i klasse B, omfatter virksomheder med begrænset hæftelse.

Ex. anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), erhvervsdrivende fonde, virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Omsætning 0-89 mio. kr.
Balancesum 0-44 mio. kr.
Antal ansatte 0-50 medarbejdere

 

Klasse C

I klasse C ligger alle de virksomheder, som ikke er omfattet af klasse A og B, og som ikke er børsnoterede eller statslige aktieselskaber. Klasse C virksomheder opdeles i to grupper: Mellemstore C og store C.

Mellemstore
Omsætning 89-313 mio. kr.
Balancesum 44-156 mio. kr.
Antal ansatte 50-250 medarbejdere
Store
Omsætning >313 mio. kr.
Balancesum >156 mio. kr.
Antal ansatte >250 medarbejdere

 

Klasse D

De virksomheder, der hører under klasse D omfatter børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber. Der er ingen størrelseskrav til disse.

Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Hvilken regnskabsklasse tilhører din virksomhed?

Erklæringerne giver forskellig grad af sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet.

Dit valg af sikkerhed skal ske ud fra en konkret vurdering af din virksomheds behov, lovens krav og det signal, du ønsker at sende til omverdenen, for eksempel til din bank samt dine kunder og leverandører.

Få en erklæring til dit regnskab