FacitListen indeholder alle de væsentlige beløbsgrænser og skattesatser i 2023/2024.

Publikationen giver dig en kortfattet beskrivelse af en række skatterelaterede emner for personer, virksomheder og selskaber, fonde og foreninger.

Du kan f.eks. finde indbetalinger på pensionsordninger, topskattegrænsen, progressionsgrænsen for aktieindkomst, gaveafgiftssatsen, afskrivningsprocenter og mange flere relevante satser og beløb.

Hent FacitListen 2023/2024

Få overblik over beløbsgrænser og skattesatser.

Hent publikation

Indhold i publikationen FacitListen 2023 / 2024

Personer - skattepligtige indkomst

Den skattepligtige indkomst (kommune- og kirkeskat, bundskatten, topskatten, skatteloft, personfradrag). Forskerordningen. Grøn check. Restskat. Overskydende skat. Arbejdsmarkedsbidrag. Skattefrie godtgørelser (rejsegodtgørelse, erhvervsmæssig kørselsgodtgørelse). Rejsefradrag og befordringsfradrag. Faglige kontingenter mv. Børnedagplejere. Beskæftigelsesfradrag. Jobfradrag. Øvrige lønmodtagerudgifter. Underholds- og børnebidrag. Gaver til almenvelgørende foreninger mv. BoligJobordning. Pensionistarbejde.

Personer - personalegoder

Fri bil, fri telefon, fri computer, fri internetforbindelse, kantineordninger, julegaver til medarbejdere, lejlighedsgaver, helårsbolig, sommerboliger, fri bolig mv. for hovedaktionærer m.fl. med tillæg i 2023 og 2024, lystbåd, kost og logi, personalelån, medielicens og tv-programpakker, tilskud til telefon, forsikringer, jagt.

Personer - pensionsordninger, udlejning, kursgevinster

Pensionsordninger (ekstrafradrag for pensionsindbetalinger). Sommerhusudlejning. Værelsesudlejning mv. (nye regler for værelsesudlejning mv.). Udlejning af bil, campingvogn, lystbåd mv. Gaver. Arv. Ejendomsværdiskat. Aktieavancer. Aktieindkomst. Aktieindkomst. Kursgevinst på obligationer og andre fordringer. Etableringskonto & iværksætterkonto. Hævning af etableringskontomidler. Hævning af iværksættermidler. Dødsboer. Beløbsgrænser for skattepligtige dødsboer.

Virksomheder

Selvstændigt erhvervsdrivende. Kapitalafkastordningen. Virksomhedsordningen.

Selskaber, fonde og foreninger mv

Skatteprocent. Acontoskat mv. Beskatning af aktier og udbytte. Datterselskabsaktier mv. Porteføljeaktier.

Diverse

Gebyrer. Afskrivninger. Straksfradrag. Leasing. Omkostningsgodtgørelse. Repræsentation. Momsfradrag.

Renter

Mindsterente (referencerenten). Diskontoen. Nationalbankens udlånsrente. Indskudsbevisrente. Morarenter.

Vi står klar til at hjælpe dig

Du kan altid kontakte os for at høre mere om beløbsgrænser og skattesatser i 2024.

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om revision og rådgivning. Vi er altid klar til en uforpligtende snak

Kontakt os