Martinsen - siden 1940

Martinsen etablerads 1940. Vi har kontor i Köpenhamn, Esbjerg, Grindsted, Kolding, Odder, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle och Aarhus och har 200 anställda, varav 30 auktoriserade revisorer.

Storleken på Martinsen och kompetensen hos våra partners och vår personal gör att vi kan hantera alla typer av uppdrag oavsett kundernas storlek.

Samtidigt är inte vår byrå för stor, utan vi kan lösa alla uppdrag individuellt och i ett nära personligt samarbete med våra kunder. Detta säkerställer att lösningarna är anpassade till den enskilda kundens behov, önskningar, storlek och bransch.

 

Affärsidé

Vår utgångspunkt är personlig rådgivning och engagemang baserat på en hög kvalitetsnivå inom redovisning, revision, skatterådgivning, skatteplanering, bolagsbildning, investeringar, obestånd och rekonstruktion.

Vi har anställda dataspecialister som står till våra kunders förfogande, bland annat vid inköp av datautrustning.

Våra anställda ligger i framkant när det gäller kunskap kring IT-användning och datateknik.

Vi samarbetar med oberoende skatteexperter och danska och utländska redovisnings- och advokatbyråer. Genom denna typ av samarbete, kan vi erbjuda konsultationer och/eller kontakter över hela världen.

 

Anställda

Martinsen har medarbetare på alla utbildningsnivåer. Som ett komplement till dagliga arbetet, utbildar sig våra medarbetare kontinuerligt på hög nivå inom det danska universitetssystemet i finans, redovisning och revision.

Dessutom ser vi till att personalen hålls uppdaterade genom att delta i interna och externa kurser.

 

Samarbetspartner

Alla auktoriserade revisorer är medlemmar Den danske Revisorforening(FSR). Ett av föreningens syfte är att säkerställa att det arbete som utförs av medlemmar håller högsta möjliga kvalitet. Detta görs med hjälp av kvalitetskontroll som utförs av föreningen, och innehåller kurser och distribution av alla nya relevanta lagar, etc.

Martinsen är en tongivande medlem av Revisors Gruppen Danmark-ett nätverk av oberoende auktoriserade revisionsfirmor. Medlemmarna i föreningen består av mer än 20 revisionsbyråer runtom i Danmark med totalt ca 240 revisorer och 1500 anställda. Genom detta medlemskap samarbetar vi med godkända skatterådsgivare och har tillgång till erkänt duktiga skattespecialister, och har möjlighet att driva skatteprocesser hela vägen till högsta domstolen.

Internationellt är vi knutna till PrimeGlobal, och genom denna förening, kan vi förmedla personlig kontakt med engagerade experter i Europa, Nordamerika, Afrika, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet.

Kontakt

Internationella kontakt partner