Martinsen - siden 1940

Martinsen ble etablert i 1940. Vi har kontorer i København og i Bramming, Esbjerg, Grindsted, Kolding, Odder, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus og teller 240 ansatte, hvorav 30 statsautoriserte revisorer.

Selskapets størrelse og kompetansen til våre partnere og ansatte gjør at vi er i stand til å håndtere alle typer oppgaver for kunder av alle størrelser.

Samtidig er ikke vårt firma for stort, så vi er i stand til å løse alle oppgaver individuelt og i et nært personlig samarbeid med våre kunder. Dette sikrer at løsningene er tilpasset den enkelte kundes behov, ønsker, størrelse og bransje.

 

Forretningsidé

Vårt utgangspunkt er personlig rådgivning og engasjement basert på et høyt kvalitetsnivå innenfor regnskapsmessig bistand, revisjon, skatterådgivning, skatteplanlegging, selskapsetablering, investeringer, insolvens og restrukturering.

Vi har ansatte dataspesialister som står til våre kunders disposisjon, blant annet ved kjøp av datautstyr. Når det gjelder IT-bruk og datateknologi er våre ansatte i fremste linje.

Vi samarbeider med uavhengige skatteeksperter og danske og utenlandske regnskaps- og advokatfirmaer. Gjennom denne type samarbeid kan vi tilby assistanse og/eller kontakter over hele verden.

 

Ansatte

Martinsen har medarbeidere på alle utdanningsnivåer. Samtidig med det daglige arbeidet, utdanner våre ansatte seg kontinuerlig på de høyeste utdanningsnivåer innenfor det danske universitetssystemet innen finans, regnskap og revisjon.

Videre sørger vi for at de ansatte holdes oppdatert ved deltagelse på interne og eksterne kurs.

 

Samarbeidspartnere

Alle de statsautoriserte revisorer i selskapet er medlemmer av Den danske Revisorforening(FSR). Ett av formålene med foreningen er å sikre at det arbeid medlemmene utfører er på et høyest mulig kvalitetsnivå.

Dette skjer ved hjelp av kvalitetskontroll utført av foreningen, og omfatter kurs og distribusjon av alle nye relevante lover osv. Martinsen er et ledende medlem av RevisorGruppen Danmark – et nettverk av uavhengige, statsautorisert revisjonsfirmaer. Medlemmene i foreningen består av mer enn 20 revisjonsselskaper beliggende over hele Danmark med til sammen ca 240 statsautoriserte revisorer og 1500 ansatte.

Gjennom dette medlemskapet samarbeider vi med godkjente skatterådgivningsbedrifter, har tilgang til anerkjente skattespesialister, og har mulighet til å ta skattesaker hele veien til høyesterett.

Internasjonalt er vi tilknyttet PrimeGlobal, og gjennom denne foreningen er vi i stand til å yte personlig kontakt med engasjerte eksperter i Europa, Nord- Amerika, Afrika, Midtøsten, Asia og Stillehavsregionen.

Kontakt

Internasjonale kontakt partner

Søren Anthon Pedersen

Kort om Søren:
Jagt kræver fuld fokus - ligesom når jeg rådgiver. Med det bedste ved at gå på jagt, er... Læs mere om Søren