Forbehold

Denne hjemmeside indeholder generel information om blandt andet revisionsfaglige forhold. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt på denne hjemmeside, uden at indhente specifik professionel rådgivning.

Hjemmesiden giver ikke en udtømmende behandling af de enkelte emner, og den skaber heller ikke et forretnings- eller rådgivningsforhold.

Oplysningerne på siden må ikke opfattes som regnskabsmæssig, skattemæssig, investeringsmæssig, juridisk eller anden faglig rådgivning.

Martinsen har tilstræbt at afgive korrekte og ajourførte oplysninger på hjemmesiden, men indestår ikke for rigtigheden heraf. Alle oplysninger afgives generelt, uden hensyntagen til konkrete forhold.

Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes på hjemmesiden, og i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager Martinsen, dets ejere, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhed for eventuelle konsekvenser, som følge af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes på hjemmesiden, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af hjemmesiden.

Martinsen fralægger sig ethvert ansvar for beslutninger, der træffes alene på baggrund af oplysningerne på hjemmesiden, og råder alle med specifikke rådgivningspørgsmål til at søge individuel rådgivning.

 

Rettigheder

Samtlige varemærkerettigheder gengivet på denne hjemmeside tilhører Martinsen, med mindre andet er udtrykkeligt anført.

Al information på, samt opbygningen af, denne hjemmeside er undergivet ophavsretlig beskyttelse. Det er tilladt at kopiere skriftlig information herfra til privat brug med udtrykkelig kildeangivelse.

Billeder, designs og links kan være beskyttet af andres immaterielle rettigheder og brug heraf er forbudt.

Al kommerciel brug af information på denne hjemmeside er forbudt, uden Martinsens skriftlige samtykke.

 

Lær os bedre at kende