De skattemæssige virkninger af et generationsskifte

Betaling af skatter, gave- og arveafgifter kan udgøre en væsentlig økonomisk belastning i forbindelse med et generationsskifte af en virksomhed. Og betalingen, hvis ikke man strukturere det rigtigt, vil i nogle tilfælde vanskeliggøre den videre drift af virksomheden.

Det er derfor vigtigt, at de skatte- og afgiftsmæssige rammer for et generationsskifte allerede bliver inddraget i forbindelse med planlægningen.

 

Nye regler giver bedre muligheder

Reglerne fra generationsskifter er ændret fra 2016 og nedsætter bo- og gaveafgiften ved generationsskifte.  Afgiftssatsen på 15 % ved gaver og arv til børn, børnebørn m.fl. gælder fortsat, men der er indført en reduceret sats ved overdragelse af erhvervsvirksomheder, hvad enten overdragelsen sker i levende live eller ved død.

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften sker efter følgende skala:

2016 og 2017: 13 %
2018: 7 %
2019: 6 %
2020 og senere: 5 %

De nye regler sætter samtidig krav til din virksomhed, hvem der kan overtage virksomheden og krav om 3 års ejerskab efter overdragelsen.

Dit hjerteblod

For familien er virksomheden hjerteblod, og det gør visse spørgsmål og beslutninger særlig vanskelige. 

Udover de økonomiske parametre, værdiansættelse, selskabskonstruktion, skat og tidsplan er der spørgsmål af mere blød karakter som fx. lederevner, rollefordeling, kapital osv. Mange af de beslutninger kan skabe usikkerhed og konflikter.

Når du planlægger din virksomheds fremtid og økonomi kan der være mange følelsesmæssige spørgsmål og beslutninger. Derfor bør man vælge rådgivning fra en partner med grundig erfaring.

Vi  kender de udfordringer og behov, der kan være følelsesmæssigt, når virksomhedens fremtid og økonomi skal drøftes og planlægges i familien.

Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Vi er meget bevidste omkring krav og forventninger til os som rådgiver.

Derfor gør vi os meget umage med at forstå virksomhedens historie, udvikling, status og fremtidsplaner, inden vi begynder med at rådgive om de muligheder, der kunne anvendes ved generationsskiftet.

Vi ved, at vores svar og anbefalinger skal tage højde for både de menneskelige og faktuelle forhold, der typisk er i en ejerledet virksomhed.

Kontakt os her