Vi hjælper dig med at navigere i skattelandskabet

Den danske skattelovgivning er særdeles kompleks i omfang og detaljeringsgrad. Og den er under konstant forandring.

Når du arbejder i et samfund i konstant bevægelse; hvor du indgår nye aftaler, opererer på nye markeder, udvikler nye produkter og handler med virksomheder, er det en stor udfordring at have overblik over de skattemæssige forhold og konsekvenser ved virksomhedens forskellige dispositioner.

Generationsskifte og skat, selskabsskat, personbeskatning, medarbejderbeskatning, personalegoder, international moms- og selskabsskat – vi hjælper dig med at navigere rundt i skattelandskabet.

Skat og moms påvirker din virksomheds likviditet

Skat er en af de faktorer, der påvirker vores private økonomi og virksomhedens dispositioner mest. Skatterådgivning omfatter ikke kun privates og virksomheders opgørelse af skattepligtig indkomst.

Det er også en aktiv planlægning, der på kort og lang sigt fører til skattebetalinger, som passer til din virksomheds pengestrøm og indtjeningsforløb.

Optimal håndtering af skat, moms og afgifter påvirker virksomhedens likviditet positivt. Vi assisterer hver dag vores kunder rundt i skattelandskabet – også i bo-, arve- & gaveafgift, moms, lønsumsafgift, energiafgifter mv.