Revision skræddersyet til dig

Revision handler om tillid. Tillid til at din virksomhed viser det mest retvisende billede af den økonomiske situation.

Revision er rettet mod, at du og din virksomheds interessenter får en neutral og objektiv gennemgang af årsregnskabet, så du får et retvisende billede af din virksomheds situation. Det handler om at bevise resultater, løse udfordringer og skabe fundamentet for din virksomheds fremtid.

 

Mere end 80 års erfaring som professionelt revisionsfirma

Revision er en af vores kernekompetencer. Det har den været siden vores start i 1940 som revisionsfirma.

Du får revision, som er tilrettelagt ud fra dine behov med anbefalinger til, hvor din virksomhed kan optimere processer og arbejdsgange, der medfører besparelser.

Vi udarbejder regnskaber og reviderer både små, mindre og mellemstore virksomheder ud fra konkrete virksomhedsforhold, som udover den lovpligtige revision tilfører din virksomhed værdi. Kontakt os, hvis du har brug for en kompetent og ærlig revisor til årsregnskab

revisor årsregnskab

Hvordan vælger du revisionsfirma?

Nærværende og solid erfaring sikrer dig optimal service

Mange privatpersoner, virksomheder og selskaber har valgt os, fordi vi er nærværende, og vi trækker på et netværk af erfaring. Uanset om du repræsenterer en enkeltmandsvirksomhed eller en mellemstor virksomhed, så yder vi vores optimale service.

Vi vedligeholder og udvikler løbende den viden og knowhow, som du nyder godt af.

Vores arbejdsmetoder og værktøjer er gennemarbejdede, altid ajourførte i forhold til lovgivningskrav og bruges i vores daglige arbejde på et stort antal revisioner.

Vi er uafhængige

Som revisor er det vores pligt at udtale sig om, om en virksomheds årsregnskab opfylder alle love og regler. Man kalder os offentlighedens tillidsrepræsentant. Det er vi, når der skal afgives erklæringer og rapporter, som enten er lovpligtige eller som skal bruges af din virksomheds interessenter.

Vi forholder os til om virksomhedens regnskab giver et retvisende billede virksomhedens økonomiske tilstand. Vi vurderer virksomhedens økonomiske tilstand på baggrund af fx. aktiver, passiver, soliditet, likviditet, indtjening og øvrige relevante parametre.

 

Kvindelig revisor til årsregnskab

Uafhængig revisor - årsregnskab

Som revisor er vi uafhængig tredjepart, der gennemgår og kontrollerer regnskabet og de informationer og omstændigheder, der ligger til grund for oplysningerne i dit regnskab.

Vi er underlagt en kvalitetskontrol, som i vores skriftlige instrukser og arbejdsmetoder løbende bliver kontrolleret af Erhvervsstyrelsen, og bliver udviklet og kontrolleret i overensstemmelse med kravene i RevisorGruppen Danmark.

Derfor ligger kvalitet dybt i vores DNA, og det mærker du i hvert led af vores revisionsydelser og hvis du vælger os som revisor til årsregnskab. For os er tillidshvervet og autorisationen en forpligtelse, der sikrer det højeste kvalitetsniveau.

Kvalitet ligger dybt i vores DNA, og det mærker du i hvert led af vores revisionsydelser. For os er tillidshvervet og autorisationen en forpligtelse, der sikrer det højeste kvalitetsniveau.