I denne udgave af publikationen Skatteinformation kan du læse artikler om emnerne:

  • Hvor gå grænsen – lempelse efter ligningslovens §33 A?
  • Skattefri rejsegodtgørelse – hvornår er det tale om en rejse?
  • Der gælder et nettoprincip – beregning af nedslag i dansk skat for betalt skat i udlandet
  • Opladning af elbiler – skat, moms og afgifter
  • Moms ved onlinehandel med skins og coins
  • Fællesregistrering for moms – hvornår er det en god ide?

Hent Skatteinformation januar 2024

Skatteinformation januar 2024 giver dig et indblik i aktuelle skatteforhold samt omtaler og kommentarer på relevante domme og afgørelser.

Hent publikation

Indhold i Skatteinformation januar 2024

Hvor går grænsen – lempelse efter ligningslovens § 33 A?

Østre Landsret afsagde for ét år siden en dom om muligheden for at anvende ligningslovens § 33 A, hvor en pilot havde valgt at opholde sig i Frankrig i et sådant omfang, at han var berettiget til lempelse i den danske skat af løn fra en dansk arbejdsgiver. Han arbejdede imidlertid ikke i Frankrig, men ønskede blot at opholde sig der, når han havde fri. Landsretten fandt, at piloten ikke kunne få nedsat den danske skat efter ligningslovens § 33 A, da opholdet i Frankrig ikke var arbejdsbetinget, men udelukkende skyldtes private forhold. Hvor går grænsen? Svaret på dette spørgsmål er ikke entydigt.

Skattefri rejsegodtgørelse – hvornår er det tale om en rejse?

Arbejdsgivere kan vælge at udbetale skattefri rejsegodtgørelse til medarbejdere, der er på rejse. Det er en betingelse, at rejsen er forbundet med overnatning og har en varighed af mindst 24 timer.

Der gælder et nettoprincip – beregning af nedslag i dansk skat for betalt skat i udlandet

Stigende globalisering har vi snart sagt og skrevet i mange år, men det gælder heldigvis fortsat. Mange danske virksomheder bevæger sig længere og længere ud i verden i jagten på nye kunder, markeder, leverandører mv. Konsekvensen af den øgede samhandel og investeringer over landegrænserne kan være, at den danske virksomhed får indkomst fra udlandet, som skal selvangives i Danmark.

Opladning af elbiler – skat, moms og afgifter

I takt med at elbilerne fylder mere og mere i gadebilledet, kommer der som en naturlig følge heraf også flere og flere ladestandere, hvor elbilerne kan oplades – både på offentlige steder, hos virksomheder og private. De skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser afhænger af, om en medarbejder har fri elbil eller privat elbil, og om ladestanderen befinder sig på arbejdspladsen, den private bopæl eller hos virksomhedens kunder mv.

Moms ved onlinehandel med skins og coins

Der er de seneste år kommet flere afgørelser vedrørende forskellige former for onlinehandel med skins og coins. Afgørelserne viser, at det kan få store momsmæssige konsekvenser, når der på forskellig vis sælges skins og coins. Senest har en afgørelse fra Landsskatteretten medført en efteropkrævning af moms på lidt over 1,5 mio. kr. ved handel med skins.

Fællesregistrering for moms – hvornår er det en god ide?

Når to eller flere koncernforbundne selskaber fællesregistreres for moms, betyder det, at selskaberne momsmæssigt betragtes som ét selskab, så momsen afregnes samlet. Det betyder også, at der ikke afregnes moms ved intern handel med varer og tjenesteydelser mellem selskaberne.

Læs om ny lovgivning, Højesterets-, landsrets- og byretsdomme samt administrative afgørelser.