I denne udgave af publikationen Skatteinformation kan du læse artikler om emnerne:

  • Kan en lønmodtager slippe billigere i skat, når arbejdet udføres i udlandet?
  • Virksomhedsordningen – udlån, sælgerfinansiering o.l
  • Partnerselskaber – rette indkomstmodtager
  • Momsfradrag i holdingselskaber
  • Momsindberetning ved handel med udlandet

Vi kommenterer ny lovgivning, domme og administrative afgørelser.

Hent Skatteinformation august 2023

Skatteinformation august 2023 giver dig et indblik i aktuelle skatteforhold samt omtaler og kommentarer på relevante domme og afgørelser.

Hent publikation

Indhold i Skatteinformation august 2023

Kan en lønmodtager slippe billigere i skat, når arbejdet udføres i udlandet?

Svaret på spørgsmålet er ja – i visse tilfælde. Men en landsretsdom har ikke gjort det nemmere for personer, der selv vælger at arbejde i udlandet, uden at det er et ”krav” fra arbejdsgiveren.

Virksomhedsordningen – udlån, sælgerfinansiering o.l.

For 10 år siden afsagde Højesteret den første dom om udlån fra virksomhedsordningen. Der var tale om et udlån fra virksomhedsejeren, der var praktiserende læge, til et af ham ejet investeringsselskab. Højesteret fandt, at lånene ikke kunne anses for ydet som led i lægevirksomhedens erhvervsmæssige aktivitet. Lånene var derfor privat långivning og låneprovenuet en hævning i virksomhedsordningen.

Partnerselskaber – rette indkomstmodtager

Partnerselskabet også kaldet P/S er en virksomhedsform, der er blevet meget udbredt i Danmark de seneste 25 år. Et P/S er en hybrid selskabsform, idet det selskabsretligt er en selvstændig juridisk enhed, mens det skattemæssigt er transparent, hvilket vil sige, at det ikke er et selvstændigt skattesubjekt, og indkomsten i P/S’et beskattes derfor hos ejerne (partneraktionærerne).

Momsfradrag i holdingselskaber

Et holdingselskab har ret til momsfradrag, hvis holdingselskabet levering af tjenesteydelser til sine datterselskaber mod betaling. Praksis på området har løbende ændret sig, men har dog siden 2015 været forholdsvis uændret. En ny afgørelse på området illustrerer dog, at der skal være en vis ”substans” i det, som leveres fra holdingselskabet til datterselskaberne.

Momsindberetning ved handel med udlandet

Ved handel med varer og tjenesteydelser over landegrænserne skal der foretages en række indberetninger på momsangivelsen samt til EU-salg uden moms. Skattestyrelsen har øget fokus på, om der bliver foretaget de korrekte indberetninger.

Læs om ny lovgivning, Højesterets- og landsretsdomme samt administrative afgørelser.