Den 31. januar forlader Storbritannien EU, og herefter træder der en overgangsperiode i kraft fra den 1. februar 2020 til den 31. december 2020. Men hvordan er reglerne, når du sælger til private i EU-lande?

Når en dansk virksomhed sælger varer eller tjenesteydelser til privatpersoner i andre EU-lande, skal den danske virksomhed som udgangspunkt afregne dansk moms. I visse tilfælde er den danske virksomhed dog forpligtet til at lade sig momsregistrere i andre EU-lande.

 

Salg af varer

Salg af varer til privatpersoner i andre EU-lande er som udgangspunkt ikke fritaget for dansk moms, uanset om varen forsendes eller transporteres til kundens land eller ej. En dansk virksomhed skal derfor som udgangspunkt afregne dansk moms af sådanne salg.

I visse nærmere definerede situationer er en dansk virksomhed imidlertid forpligtet til at lade sig momsregistrere i andre EU-lande.

 

Fjernsalg

Udgangspunktet ved salg til privatpersoner i andre EU-lande er, at en dansk virksomhed skal afregne dansk moms. Dette gælder dog ikke, når der er tale om såkaldt fjernsalg, hvorved forstås salg af varer, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privatperson i et andet EU-land, det vil sige typisk web-handel. Ved fjernsalg skal sælger momsregistreres i det pågældende land.

En virksomhed er dog kun pligtig til at lade sig momsregistre i det EU-land, hvortil varen sendes eller transporteres, når:

  • der ved fjernsalg sælges punktafgiftspligtige varer eller
  • visse beløbsgrænser bliver overskredet.

Det enkelte EU-land kan selv vælge, om beløbsgrænsen for registreringspligt ved fjernsalg skal være 35.000 euro eller 100.000 euro.

Fra 2021 sker der en væsentlig ændring i reglerne for fjernsalg. Der indføres således en fælles europæisk fjernsalgsgrænse på 10.000 euro pr. land. Det bliver i den forbindelse muligt for danske virksomheder at tilmelde sig en One-stop-shop-ordning, som der allerede nu findes for elektroniske tjenesteydelser, se nedenfor.

På denne måde undgår en virksomhed at skulle momsregistreres i hvert enkelt EU-land, hvor virksomheden har salg til private, som overstiger fjernsalgsgrænsen.

 

Installation og montering

Når en dansk virksomhed sælger varer til privatpersoner i andre EU-lande og samtidig installerer og monterer de pågældende varer hos kunden, skal der ikke afregnes dansk moms, men derimod lokal moms.

Det kan eksempelvis være installering af et alarmsystem.

Den danske virksomhed er i sådanne tilfælde som udgangspunkt forpligtet til at lade sig momsregistrere og afregne lokal moms.

Salg af tjenesteydelser

Salg af tjenesteydelser til privatpersoner etableret i EU-lande skal som udgangspunkt pålægges dansk moms.

Elektroniske tjenesteydelser

Når en dansk virksomhed sælger elektroniske tjenesteydelser til privatpersoner i andre EU-lande, skal den danske virksomhed ikke afregne dansk moms, men derimod afregne moms i kundens land. Den danske virksomhed skal momsregistreres i kundens land.

Følgende typer af ydelser er omfattet af reglerne (listen er ikke udtømmende):

Teleydelser: Telefoniydelser – både fastnet og mobil, videotelefoni, telefonydelser via internettet, voicemail – viderestilling, personsøger, fax, audioteksttjenester mv., telefonkort

Elektronisk leverede ydelser: her forstås blandt andet levering og hosting af websteder, fjernvedligeholdelse af software og hardware, levering og ajourføring af software, levering af billeder, tekster og information og tilrådighedsstillelse af databaser, levering af musik, film og spil, herunder hasardspil og andre spil om penge.

Desuden politiske, kulturelle, kunstneriske, sportslige og videnskabelige eller uddannelsesmæssige udsendelser eller begivenheder og levering af fjernundervisning mv.

Radio- og tv-spredningstjenester: Radio- og tv-programmer (broadcasting).

 

Undgå momsregistrering i andre lande med One-stop-shop

For at undgå at danske virksomheder, der leverer elektroniske tjenesteydelser til privatpersoner i andre EU-lande, skal momsregistreres og afregne moms i alle de EU-lande, hvor virksomheden har kunder, har Skattestyrelsen et indberetningssystem kaldet One-stop-shop.

I systemet afkrydser man, hvilke EU-lande man skal betale moms i, og indberetter momsen, der skal betales til det enkelte land. Skattestyrelsen sørger herefter for at kanalisere pengene til det pågældende land.

 

Brugen er frivillig, men indebærer flere fordele

Det er frivilligt, om virksomheder vil benytte One-stopshop-ordningen, men fordelen ved at bruge den er, at virksomheden undgår at skulle registrere sig – samt angive og betale moms – i alle de EU-lande, hvor deres kunder er etableret. Man skal således kun angive og betale moms et sted. Det er dog momssatsen og fakturakravene i kundernes lande, som er gældende.

Fra den 1. januar 2019 har danske virksomheder med et samlet salg af elektroniske ydelser til private i andre EU-lande for under 10.000 euro på et kalenderår i stedet kunnet vælge at afregne dansk moms af salget og dermed undgå momsregistrering i andre EU-lande.

 

En fordelagtig One-stop-shop-ordning, hvor Skattestyrelsen med systemet sørger for at kanalisere pengene til det pågældende land.

 

Som det fremgår, kan en dansk virksomhed ved salg af varer og tjenesteydelser til private i andre EU-lande i flere tilfælde være forpligtet til at lade sig momsregistrere i de pågældende lande og afregne lokal moms.

Momsregistrering inden for EU er relativt ukompliceret, idet en dansk virksomhed kan nøjes med at have et momsnummer i et andet EU-land.

Ved momsregistrering i et andet land er det dog nødvendigt at overholde de lokale indberetningsregler, faktureringsbestemmelser mv. Dette er ikke tilfældet ved anvendelse af en One-stop-shop-ordning, hvorfor det i høj grad kan være fordelagtigt at anvende en sådan ordning, som altså fra 2021 udvides til også at omfatte fjernsalg.

Vi står klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om, hvilke momsregler, der gør sig gældende, når du sælger til private i andre EU-lande.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os