Opdateret 22. januar 2021

Kompensation for faste omkostninger

Du kan søge om kompensation i perioden fra den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021, hvis din virksomhed opfylder én eller flere af nedenstående krav:

  • Virksomheder, i hele landet kan søge kompensation for perioden fra den 9. december 2020 til den 17. januar 2021.
  • Virksomheder, der er berørt af restriktioner i perioden fra den fra 1. november til og med den 28. februar 2021 kan søge om kompensation. Her vil din kompensationsperiode være afhængig af hvilken restriktion(er) din virksomhed er berørt af. For at søge kompensation skal du kunne dokumentere, at én eller flere restriktioner er årsag til dit omsætningstab.
  • Virksomheder, der var berørt af lokale restriktioner i den regionale nedlukning af kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kan søge om kompensation i perioden fra den 6. november til 26. november 2020.

Læs mere om kompensationsordningens krav her

Revisorerklæring er nødvendig.

Ansøg senest 15. april 2021.

Ansøg her

 

Lønkompensation

Du kan søge om midlertidig lønkompensation til hjemsendte ansatte, du ellers ville have afskediget i perioden den 9. december 2020 til den 14. februar 2021.

Alle virksomheder i hele Danmark kan søge denne ordning, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for at opnå kompensation. Der er altså ikke krav om at være berørt af særlige restriktioner for at søge.

Hvis virksomheden er omfattet af forbuddet mod at holde åbent, kan du vælges imellem om du vil søge om kompensation på denne ordning, eller du vil søge om kompensation på ordningen, der er målrettet virksomheder med forbud mod at holde åbent.

  • Du kan søge for hele virksomheden eller på underliggende produktionsenheder (p-enheder) i virksomheden.
  • For både funktionærer, ikke-funktionærer og lærlinge/elever kan du søge om midlertidig kompensation på op til 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat.
  • Du kan søge kompensation for 75 % af lønnen for ansatte, der er funktionærer, og kompensation for 90 % af lønnen for ansatte, der ikke er funktionærer.

Da perioden løber hen over juleferien, vil der være 3 dage i perioden, hvor virksomheden ikke kan modtage lønkompensation på denne ordning. Herudover er lønkompensationsordninger til virksomheder, der har haft forbud mod at holde åbent forud for 9. december stadig i gang.

Læs mere om kompensationsordningens krav her

Ansøg senest den 26. marts 2021.

Ansøg her

 

Kompensation for selvstændige

Du kan søges om kompensation for perioden fra den 1. september 2020 til og med den 31. januar 2021.

Du kan søge, under nærmere betingelser, kompensation for 90 % af virksomhedens omsætningstab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. ejer.

Hvis virksomheden har været omfattet af et forbud mod at holde åbent, og ikke har haft nogen omsætning i lukkeperioden, kan du søge kompensation på 100% af omsætningstabet. Dog kan du stadig maksimalt søge om 23.000 kr. pr. måned for hver ejer med en ejerandel på over 25% i virksomheden.

Hvis du ønsker at søge kompensation, men endnu ikke har søgt, kan du med fordel vente, indtil der kan søges for den forlængede periode. Så kan du nemlig nøjes med at sende én samlet ansøgning per kompensationsordning for hele den periode, der er relevant for din virksomhed.

Læs mere om kompensationsordningens krav her

Ansøg senest den 28. februar 2021.

Ansøg her

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad genåbningen af kompensationsordninger betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os her