Opdateret 27.09.2021

Sådan indberetter du slutafregning

Brug denne vejledning, når du skal indberette dokumentation for de faktiske forhold i perioden, så Erhvervsstyrelsen kan slutafregne din kompensation. Sådan slutafregner du trin for trin:

1: Erhvervsstyrelsen kontakter dig

Du modtager et brev fra Erhvervsstyrelsen i din e-Boks, når det er tid til at slutafregne.
Brevet beskriver nærmere, hvilken dokumentation du skal indberette, og hvilken frist der gælder for dig. Du behøver ikke at foretage dig noget, før du modtager brevet.

2: Indberet dokumentation

Du skal indberette dokumentation for de faktiske forhold i kompensationsperioden.
Dokumentationen kan fx være for din omsætning, dine faktiske omkostninger, dine ansattes hjemsendelsesperiode.

Gå til virk.dk

3: Klik på "Start selvbetjening"

"Start selvbetjening" bliver aktiveret, når du åbner slutafregningen.

4: Indberet senest den 30. september 2021

Du skal indberette relevant dokumentation på virk.dk senest den 30. september 2021.

Hvis du ikke indberetter senest 30. september, får du automatisk et brev om, at du skal indberette inden for 30 dage efter fristen. Det vil sige, at du skal foretage indberetningen senest 30. oktober 2021. Brevet bliver sendt til din virksomheds digitale postkasse.

Du har mulighed for at anmode om yderligere 30 dage til at foretage indberetningen.

5: Endelig slutafregning

Når Erhvervsstyrelsen har gennemgået din dokumentation, vil du modtage en slutafregning i din e-Boks.

Slutafregningen er den endelige opgørelse af, hvor meget du får i kompensation.

Den kompensation du har modtaget, er udbetalt på baggrund af dine oplysninger om forventninger til den periode, du har søgt kompensation for.

Du skal derfor indberette oplysninger og dokumentation om de faktiske forhold i perioden, så Erhvervsstyrelsen kan beregne det endelige kompensationsbeløb, du er berettiget til. Styrelsen har ansvaret for at gennemføre slutafregningen i samarbejde med de virksomheder, selvstændige og freelancere, der har fået økonomisk kompensation.

Det kan fx være dokumentation for dine faktiske forhold for:

  • din omsætning
  • dine faktiske omkostninger
  • dine ansattes hjemsendelsesperiode eller udbetaling af løn

Når du indberetter, bliver du præsenteret for en foreløbig opgørelse af din kompensation. Opgørelsen viser, om du kan forvente, at du skal tilbagebetale kompensation, eller om du er berettiget til yderligere kompensation.

Når du har godkendt din indberetning, bliver den sendt til behandling i Erhvervsstyrelsen. Herefter behandler Erhvervsstyrelsen din indberetning, og du modtager den endelige opgørelse af din slutafregning.

Start slutafregning her

Indberetningsfristen er den 30. september 2021.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om slutafregningen af din kompensationsordning som følge af covid-19.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om skat, revision og regnskab.

Kontakt os