Opdateret 03.04.2020

Covid-19 har store konsekvenser for dansk økonomi. For at inddæmme og afbøde smitten er der taget en række initiativer, som medfører massiv opbremsning i Danmark.

Der indføres som en del af den samlede covid-19-hjælpepakke en midlertidig kompensationsordning til dækning af faste udgifter. Ordningen gælder på tværs af brancher og størrelse af virksomheden og er et supplement til den tidligere indførte ordning om lønkompensation.

For flere virksomheder er forretningsgrundlaget midlertidigt forsvundet eller kraftigt reduceret som følge af covid-19. Samtidig har virksomhederne udgifter til husleje og andre faste udgifter, som skal betales, selv om kunderne udebliver. Der indføres derfor en midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter baseret på nedenstående principper.

 

Kan min virksomhed ansøge kompensation?

Alle virksomheder, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om kompensation.

Derudover skal du leve op til følgende krav:

 • Du skal forvente, at din virksomhed kommer til at opleve et fald i omsætningen på mere end 40 % som følge af coronavirus/covid-19.
 • Dine faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kr. i perioden 9. marts til 8. juni 2020

 

Hvilke udgifter kan jeg få dækket?

Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation. Kompensationsordningen er baseret på yderligere fire grundprincipper:

 1. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen herhjemme (mere end 40%)
 2. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80%
 3. Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt.
 4. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage.
 5. Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, kan få kompensation på 100% af de faste udgifter

 

Afgrænsning af ordningen

I ordningen kan virksomheder få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres er følgende:

 • 80% – hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100%
 • 50% – hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80%
 • 25% – hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60%

Herudover vil virksomheder, som regeringen har udstedt midlertidigt forbud mod at drive forretning for at inddæmme smittespredning af covid-19, vil blive kompenseret, svarende til 100 % af de omfattede faste udgifter, så længe forbuddet er gældende.

Det forventes, at de statslige udgifter til ordningen vil beløbe sig i størrelsesordenen 13 mia. kr. om måneden svarende til en samlet udgift på 40 mia. kr. fra 9. marts 2020 til 8. juni 2020.

 

Krav til din dokumentation

Virksomheden kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter de tre foregående måneder. Den forventede omsætningsnedgang som følge af covid-19 opgøres for hele eller dele af perioden fra 9. marts 2020 til 8. juni 2020 med reference til samme periode i 2019.

Virksomheden bekræfter med tro og love, at omsætningen er faldet. Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen.

Der kan ydes 80% støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, dog maksimalt 16.000 kr., såfremt en ansøgning udløser kompensation.

Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

 

Eksempel: Restaurant

En restaurantejer kan som følge af det midlertidige forbud ikke bespise gæster i sin restaurant, men opretholder et salg på 15 % af sin normale omsætning via take away. Da restauranten oplever en omsætningsnedgang på 85 %, kan den få kompenseret 80 % af sine kompensationsberettigede faste udgifter:

Faste udgifter pr. måned:

 • Månedlig huslejeudgifter: 18.000 kr.
 • Uopsigelig leasingaftale på varevogn: 5.000 kr.
 • Renteudgifter på gæld til køkkeninventar: 4.000 kr.
 • I alt: 27.000 kr.

Kompensation: 21.600 kr. (svarende til 80 % af 27.000 kr.).

 

Hvordan foregår ansøgning om kompensation?

Kompensationsordningen gælder fra og med den 9. marts til den 8. juni 2020. Ansøgningen vil foregå digitalt. Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet. Ansøgninger modtages ikke, før ordningen åbnes.

Erhvervsstyrelsen forventer at åbne for ansøgninger om kompensation for faste omkostninger onsdag den 8. april 2020.

Ansøgning skal indsendes senest 30. juni 2020.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad den midlertidige kompensationsordning betyder for din virksomhed og dine faste udgifter.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os her

Få events og nyheder direkte i din indbakke

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med events og nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.