Opdateret 02.06.2021

For flere virksomheder er forretningsgrundlaget midlertidigt forsvundet eller kraftigt reduceret som følge af covid-19.

Samtidig har virksomhederne udgifter til husleje og andre faste omkostninger, som skal betales, selv om kunderne udebliver. Der indføres derfor en midlertidig kompensation for virksomheders faste omkostninger baseret på nedenstående principper.

 

Kan min virksomhed ansøge kompensation?

Du kan søge om kompensation i perioden fra den 1. november 2020 til og med den 30. april 2021, hvis din virksomhed opfylder én eller flere af nedenstående krav:

  • Virksomheder i hele landet kan søge kompensation for perioden fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021 eller for perioden 1. marts 2021 til 30. april 2021
  • Virksomheder, der er berørt af restriktioner i perioden fra den fra 1. november til og med den 28. februar 2021 kan søge om kompensation. Her vil din kompensationsperiode være afhængig af, hvilke(n) restriktion(er) din virksomhed er berørt af. For at søge kompensation skal du kunne dokumentere, at én eller flere restriktioner er årsag til dit omsætningstab.
  • Virksomheder, der var berørt af lokale restriktioner i den regionale nedlukning af kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø, kan søge om kompensation i perioden fra den 6. november til den 26. november 2020.

 

Sådan søger du kompensation

1 – Undersøg, om du opfylder kravene

Hvis du ønsker at søge om kompensation for omsætningsnedgang relateret til den nationale nedlukning, skal du have en forventning om et omsætningsfald på mindst 30 %. Alle virksomheder, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om kompensation.

Du kan søge om kompensation, hvis du er omfattet af én eller flere restriktioner og på baggrund af disse oplever et omsætningstab på mindst 30 % eller 35 %. For at søge kompensation skal du kunne dokumentere, at en eller flere restriktioner er årsag til dit omsætningstab. For en række af restriktionerne har du mulighed for at søge én eller flere perioder.

Hvis du ønsker at benytte muligheden for at søge kompensation for omsætningsnedgang relateret til den regionale nedlukning af Nordjylland, skal du dokumentere, at omsætningsnedgangen er direkte eller inddirekte relateret til nedlukningen.

Din kompensationsperiode afhænger af, hvilke af ansøgningsmulighederne du anvender.

Hvis du opfylder det krav om omsætningstab, der er relevant for din virksomhed, skal du oplyse, hvilke faste omkostninger du ønsker at søge om kompensation for.

 

2 – Forbered dine oplysninger om din virksomheds økonomi

For at søge kompensation skal du fx oplyse din samlede omsætning og dine faste omkostninger i kompensationsperioden; din samlede realiserede omsætning og dine omkostninger i referenceperioden og eventuelt underskud. Derudover skal du angive den andel af din omsætning, der stammer fra det restriktionsramte område.

Du skal desuden dokumentere, hvordan du eller din virksomhed har været berørt af restriktioner, samt indhente revisorerklæring eller tage stilling til, om din virksomhed vil genbruge en tidligere udarbejdet erklæring.

Oplysningerne anvendes til at vurdere din ansøgning om kompensation.

Hvis du er nystartet virksomhed eller lignende, kan oplysningerne opgøres på en anden måde.

 

Krav til din dokumentation

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  1. Dokumentation for at du er omfattet af restriktioner.
  2. Forventet omsætning i den periode, du søger kompensation for.
  3. Tidligere omsætning for den referenceperiode, som virksomhedens omsætning sammenlignes med.
  4. Dokumentation for de faste omkostninger i referenceperioden.
  5. En beregning af de forventede faste omkostninger i kompensationsperioden
  6. Virksomhedens ansøgning om kompensation skal ledsages af en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor. Hvis du tidligere har fået udbetalt kompensation for perioden med startdato den 9. juli, skal revisor som udgangspunkt alene opdatere erklæringen om den realiserede omsætning i ny referenceperiode.

 

Hvordan ansøger du om kompensation?

Du kan søge hjælp til din virksomheds faste omkostninger

 

1. marts til 30. juni 2021

Ansøg her

Ansøgningsfristen er den 30. september 2021.

 

9. december 2020 til 28. februar 2021

Ansøg her

Ansøgningsfristen er 31. august 2021

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad den midlertidige kompensationsordning betyder for din virksomhed og dine faste omkostninger.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os her