Opdateret 01.09.2020

Covid-19 har store konsekvenser for dansk økonomi. For at inddæmme og afbøde smitten er der taget en række initiativer, som medfører massiv opbremsning i Danmark.

Der indføres som en del af den samlede covid-19-hjælpepakke en midlertidig kompensationsordning til dækning af faste omkostninger. Ordningen gælder på tværs af brancher og størrelse af virksomheden og er et supplement til den tidligere indførte ordning om lønkompensation.

For flere virksomheder er forretningsgrundlaget midlertidigt forsvundet eller kraftigt reduceret som følge af covid-19. Samtidig har virksomhederne udgifter til husleje og andre faste omkostninger, som skal betales, selv om kunderne udebliver. Der indføres derfor en midlertidig kompensation for virksomheders faste omkostninger baseret på nedenstående principper.

 

Kan min virksomhed ansøge kompensation?

Alle virksomheder, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om kompensation.

Derudover skal du leve op til følgende krav:

 • Du skal forvente, at din virksomhed kommer til at opleve et fald i omsætningen på mere end 35%  som følge af covid-19.
 • Dine faste udgifter skal udgøre mindst 12.500 kr. i perioden i perioden fra 9/3 – 8/6 2020
 • De faste omkostninger skal være anvendt og afholdt i Danmark i kompensationsperioden. Det faktiske betalingstidspunkt er ikke afgørende.

 

Hvilke udgifter kan jeg få dækket?

Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation. Kompensationsordningen er baseret på yderligere fem grundprincipper:

 1. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen herhjemme (mere end 35%)
 2. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80%. Du kan få kompensation for op til 80 % af de forventede faste omkostninger i din virksomhed, og højest 110 mio. kr.
 3. Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt.
 4. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage.
 5. Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, kan få kompensation på 100% af de faste udgifter

De faste omkostninger skal være anvendt og afholdt i Danmark i kompensationsperioden. Du har mulighed for særlige hensyn til din virksomhed, hvis der modregnes et underskud fra 2019-regnskabet i din kompensation.

 

Afgrænsning af ordningen

I ordningen kan virksomheder få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres er følgende:

 • 80% – hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100%
 • 50% – hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80%
 • 25% – hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60%

Herudover vil virksomheder, som regeringen har udstedt midlertidigt forbud mod at drive forretning for at inddæmme smittespredning af covid-19, vil blive kompenseret, svarende til 100 % af de omfattede faste udgifter, så længe forbuddet er gældende.

Det har også været forudsat, at virksomheder som minimum skal have faste omkostninger på 25.000 kr. i perioden (tre måneder) for at kunne få kompensation. Den grænse nedsættes, således at virksomheder som minimum skal have faste omkostninger svarende til 12.500 kr. for en tremåneders periode for at kunne få kompensation.

 

Krav til din dokumentation

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

 1. Omsætning:
  Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden samt den realiserede omsætning i den referenceperiode, hvor virksomhedens nedgang i omsætning beregnes i forhold til.
 2. Faste omkostninger:
  Virksomhedens realiserede omkostninger i de foregående tre måneder samt virksomhedens forventede faste omkostninger for kompensationsperioden.
 3. Seneste resultat:
  – Virksomhedens realiserede seneste resultat for en periode på 12 måneder, såfremt dette er negativt. Såfremt seneste resultat (underskuddet) udgør mere end 50% af de faste omkostninger, skal virksomheden efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen indsende forventet resultat og variable omkostninger for kompensationsperioden.
  – Virksomheder, som grundet ekstraordinære omstændigheder har haft underskud i 2019, kan anvende en anden referenceperiode.
 4. Forbud mod at holde åbent:
  En erklæring fra virksomheden, hvis virksomheden har forbud mod at holde åbent.
 5. Revisorpåtegning:
  Virksomhedens ansøgning om kompensation skal ledsages af en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor.

Kompensationen reduceres, såfremt virksomhedens seneste regnskabsmæssige resultat (for en periode på 12 måneder) er negativt. Virksomheden afgiver en tro- og love erklæring om rigtigheden af de afgivne oplysninger.

Der kan ydes 80% støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, dog maksimalt 16.000 kr., såfremt en ansøgning udløser kompensation.

Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

 

Eksempel: Restaurant

En restaurantejer kan som følge af det midlertidige forbud ikke bespise gæster i sin restaurant, men opretholder et salg på 15 % af sin normale omsætning via take away. Da restauranten oplever en omsætningsnedgang på 85 %, kan den få kompenseret 80 % af sine kompensationsberettigede faste udgifter:

Faste udgifter pr. måned:

 • Månedlige huslejeudgifter: 18.000 kr.
 • Uopsigelig leasingaftale på varevogn: 5.000 kr.
 • Renteudgifter på gæld til køkkeninventar: 4.000 kr.
 • I alt: 27.000 kr.

Kompensation: 21.600 kr. (svarende til 80 % af 27.000 kr.).

 

Hvordan ansøger jeg om kompensation?

Du kan søge kompensation for faste omkostninger for enten 3 eller 4 måneder fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020, eller til og med den 8. juli 2020.

Ansøg her

Sidste frist for ansøgning er senest den 30. september 2020.

Spørgsmål og svar

1: Hvad kan jeg få kompensation for?

Du kan få kompensation for en andel af din virksomheds faste omkostninger. Faste omkostninger er de omkostninger, din virksomhed skal afholde, selvom din virksomheds omsætning falder i en periode.

2: Kan min virksomhed få kompensation?

Alle virksomheder med et dansk CVR-nummer - uanset branche, virksomhedsform mv. - kan søge om kompensation, hvis de i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 har faste omkostninger på mindst 25.000 kr.

Derudover skal din virksomhed leve op til ét af følgende to krav:

- Din virksomhed kommer i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 til at opleve et fald i omsætningen på mindst 40 % som følge af coronavirus/covid-19, eller
- Din virksomhed har haft forbud mod at have åbent, og ikke har haft en omsætning i lukningsperioden.
- Din forening, fond eller selvejende institution er også omfattet, hvis offentlig støtte udgør mindre end 50 % af dine driftsudgifter.

3: Kan jeg ansøge om kompensation flere gange inden for samme ordning?

Nej, du skal ansøge for hele perioden på én gang. Hvis du kommer til at lave en fejl i din ansøgning, kan du sende en ny ansøgning. Når din ansøgning er godkendt, kan du ikke sende flere ansøgninger.

Det gælder også, hvis din virksomhed i en periode har haft forbud mod at holde åbent. I den situation kan du lave én samlet ansøgning, der både dækker perioden, hvor du har haft forbud mod at holde åbent, samt den resterende periode.

4: Skal jeg betale skat af kompensationen?

Ja, kompensationen er skattepligtig og vil indgå som din virksomheds indkomst.

5: Hvad skal du have klar inden du udfylder din ansøgning

Du skal ansøge om kompensation for din virksomhed med dit NemID medarbejdersignatur. Dvs. din revisor eller andre kan ikke søge for dig, men din revisor skal efterfølgende uploade sin erklæring før din ansøgning kan behandles.

For at din virksomhed kan få kompensation skal din ansøgning indeholde følgende informationer om din virksomhed:

- Forventet omsætning i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni.
- Omsætning for en tidligere periode
- Faste omkostninger i de foregående tre måneder
- Forventede faste omkostninger i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni.
- Din virksomheds navn, CVR-nr. og stiftelsesdato.

Din virksomhedens ansøgning om kompensation skal ledsages af en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor. I den forbindelse skal du også oplyse navn, e-mail og CVR-nr. på din uafhængige godkendt revisor.

6: Min virksomhed har haft forbud mod at holde åbent – gælder der særlig vilkår for mig?

Ja, hvis din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent, kan du få 100 % kompensation for dine faste omkostninger i hele denne periode. Det er dog et krav, at din virksomhed ikke har haft nogen omsætning – heller ikke gennem salg af take-away eller net-salg – i hele perioden, hvor din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent. Derudover skal du have for mindst 25.000 kr. i faste omkostninger i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.

Du kan samtidig søge om kompensation for den øvrige del af perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni, hvor du ikke har haft forbud mod at holde åbent.

Hvis du selv har valgt at lukke for salget i din virksomhed i en midlertidig periode, men ikke har haft forbud mod at holde åbent, kan du højst få 80 % i kompensation til dine faste omkostninger.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad den midlertidige kompensationsordning betyder for din virksomhed og dine faste omkostninger.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os her

Få events og nyheder direkte i din indbakke

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med events og nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.