Opdateret 14.10.2020

Udbruddet af covid-19 har allerede medført store økonomiske konsekvenser. Mange selvstændige har store udfordringer, og det kræver yderligere initiativer.

Selvstændige og andre virksomheder (ejerledere i selskaber) med op til 25 fuldtidsansatte (tidligere 10 fuldtidsansatte) kan få en kompensationen.

Aftale gælder for små selvstændige erhvervsdrivende

Ordningen betyder, at de små selvstændige, der oplever mere en 30% nedgang i omsætningen som følge af covid-19, kan blive kompenseret.

Kompensationen fra staten er 90% af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned svarende til satserne i lønkompensationsordningen for funktionærer i trepartsaftale. Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

Det vil også være muligt at få støtte fra ordningen for selvstændige uden CVR-nr., som har oplevet et fald i B-indkomsten på 30%. Den selvstændige kan i så fald få dækket 75% af B-indkomsttabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 25 fuldtidsansatte. Og det er et krav, at omsætningen tidligere har været over 10.000 kr. pr. måned i snit. Kompensationen er skattepligtig.

 

En række krav skal opfyldes for at kunne modtage kompensationen

 • Selvstændigt erhvervsdrivende og freelancere
 • Virksomhedsejere, der mindst har 25% ejerskab i virksomheden og arbejder i virksomheden.
 • Registreret i CVR- og CPR-registrene
 • For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og loverklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab. Virksomhedsejeren skal ligeledes begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af covid-19.
 • Erhvervsstyrelsen vil pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand.

 

Selvstændig med CVR-nummer

 • din virksomhed har et aktivt CVR-nummer
 • du selv ejer mindst 25 % af virksomheden
 • din omsætning har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før covid-19
 • du ikke har mere end 25 fuldtidsansatte. Antallet af ansatte opgøres i hele årsværk i virksomheden. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i de 25 fuldtidsansatte
 • du har et forventet tab i omsætning i kompensationsperioden på mindst 30 % som følge af covid-19
 • din personlige indkomst i 2020 ikke overstiger 800.000 kr.

 

Freelancer med B-indkomst

 • din indkomst har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før covid-19
 • du har et forventet tab i indkomst på mindst 30 % som følge af covid-19
 • din personlige indkomst for 2020 overstiger ikke 800.000 kr.

 

Freelancer med A- og B-indkomst

 • din indkomst har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før covid-19
 • din B-indkomst har været minimum 5.000 kr. i gennemsnit pr. måned og din A-indkomst har været maksimalt 20.000 kr. i gennemsnit pr. måned før covid-19
 • du har et forventet tab i indkomst på mindst 30 % som følge af covid-19
 • din personlige indkomst for 2020 overstiger ikke 800.000 kr.
 • du har ikke modtaget offentlige ydelser i kompensationsperioden.

 

Hvordan foregår ansøgning om kompensation?

Ansøgningen om kompensation foregår digitalt, og alle der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

9. marts – 8. juni 2020: Udløbet
9. marts – 8. juli 2020: Udløbet
9. juli 2020 – 31. august 2020: Ansøgningsfrist 30. november 2020

Ansøg som selvstændig med CVR.nr her

Ansøg som freelancer med B-indkomst her

Ansøg som freelancer med A- og B-indkomst her

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad den midlertidige kompensationsordning betyder for din virksomhed med op til 10 fuldtidsansatte.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os her

Få events og nyheder direkte i din indbakke

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med events og nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.