Opdateret 27.04.2020

Udbruddet af coronavirus har allerede medført store økonomiske konsekvenser. Mange selvstændige har store udfordringer, og det kræver yderligere initiativer.

Regeringen foreslår derfor en midlertidig kompensationsordning for selvstændige.

Covid19 - Hjælpepakkejusteringer og -udvidelser

Udvidelse af ordningen

Regeringen og alle Folketingets partier har 18. april 2020 indgået aftale om udvidelse af ordningen for kompensation af virksomhedens lønudgifter. Udvidelsen indebærer:

 • En forlængelse med én måned til og med 8. juli 2020.
 • Antal fuldtidsansatte er ændret fra 10 fuldtidsansatte til virksomheder med maksimalt 25 fuldtidsansatte er omfattet.
 • Højere kompensationsgrad for selvstændige og freelancere med omsætnings- eller B-indkomsttab kan dækkes med maksimalt 90%.
 • For gruppen af selvstændige og freelancere, der ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent og ikke har omsætning eller B-indkomst, forhøjes kompensationsgraden til 100% i perioden, hvor forbuddet mod at holde åbent er gældende.
 • Ingen ændring i, at den maksimale kompensation pr. måned udgør 23.000 kr.

De nærmere vilkår for udvidelsen bliver fastlagt ved Folketingets endelige godkendelse. Ændringerne vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020.

Aftale gælder for små selvstændige erhvervsdrivende

Ordningen betyder, at de små selvstændige, der oplever mere en 30% nedgang i omsætningen som følge af covid-19, kan blive kompenseret.

Kompensationen fra staten er 90% af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned svarende til satserne i lønkompensationsordningen for funktionærer i trepartsaftale. Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

Det vil også være muligt at få støtte fra ordningen for selvstændige uden CVR-nr., som har oplevet et fald i B-indkomsten på 30%. Den selvstændige kan i så fald få dækket 75% af B-indkomsttabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Den selvstændige eller lille erhvervsdrivende kan højest få kompensation i tre måneder fra den 9. marts 2020 og frem til den 8. juli 2020.

Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 25 fuldtidsansatte. Og det er et krav, at omsætningen tidligere har været over 10.000 kr. pr. måned i snit. Kompensationen er skattepligtig.

 

Afgræsning af målgruppe

 • Selvstændigt erhvervsdrivende og freelancere
 • Virksomhedsejere, der mindst har 25% ejerskab i virksomheden og arbejder i virksomheden.
 • Registreret i CVR- og CPR-registrene

 

En række krav skal opfyldes for at kunne modtage kompensationen

 • For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og loverklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab. Virksomhedsejeren skal ligeledes begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af covid-19.
 • Virksomhedsejeren skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30% for virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden. Som udgangspunkt vil det være i samme periode i 2019. Som udgangspunktet vil referenceperioden være fra og med 1. april 2019 til og med 30. juni 2019.
 • Erhvervsstyrelsen vil pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand.

 

Eksempel: Håndværksmesteren

En selvstændig håndværksmester forventer et månedligt omsætningstab på 40.000 i perioden fra 20. marts 2020 til 20. maj 2020 som følge af coronavirus.

Den gennemsnitlige månedlige omsætning for håndværksmesterens virksomhed var i regnskabsåret 2019 på 100.000 kr. Omsætningstabet svarer dermed til 40%.

Med regeringen kompensationsordning får håndværksmesteren derfor 23.000 kr. i kompensation fra staten pr. måned frem til 20. maj. Svarende til den maksimale månedlige kompensation.

Den selvstændige håndværksmester får på den måde bedre mulighed for at opretholde sit forsørgelsesgrundlag i den ekstraordinære situation.

 

Hvordan foregår ansøgning om kompensation?

Ansøgningen om kompensation vil foregå digitalt, og alle der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret. Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først-til-mølle-princippet.

Ansøg her

I midten af maj 2020 åbnes der op for ny ansøgningsrunde, hvor du og din virksomhed kan søge igen med på henblik på forlængelse og regulering af kompensationsgraden. Det er også fra midt i maj, at virksomheder med op til 25 fuldtidsansatte kan søge.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad den midlertidige kompensationsordning betyder for din virksomhed med op til 10 fuldtidsansatte.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os her

Få events og nyheder direkte i din indbakke

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med events og nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.