Opdateret 02.07.2021

Udbruddet af covid-19 har allerede medført store økonomiske konsekvenser. Mange selvstændige har store udfordringer, og det kræver yderligere initiativer.

Selvstændige og andre virksomheder (ejerledere i selskaber) med op til 25 fuldtidsansatte (tidligere 10 fuldtidsansatte) kan få en kompensationen.

 

Aftale gælder for små selvstændige erhvervsdrivende

Denne ordning er rettet imod de selvstændige med CVR-nummer, som har oplevet et tab i omsætning som følge af restriktioner i perioden 1. september 2020 – 31. januar 2021. Derudover gælder følgende krav:

 • Din virksomhed skal være omfattet af mindst én eller flere af restriktioner.
 • Du har omsat for mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før covid-19.
 • Du har maksimalt 25 fuldtidsansatte. Antallet af ansatte opgøres i hele årsværk i virksomheden. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i de 25 fuldtidsansatte.
 • Du har et forventet tab i omsætning på mindst 30 % som følge af covid-19.
 • Du er registreret som ejer af virksomheden, ejer mindst 25% af virksomheden og er væsentligt beskæftiget i virksomheden.
 • Din personlige indkomst for 2020 overstiger ikke 800.000 kr.
 • Din virksomhed skal være registreret i det centrale virksomhedsregister (CVR) senest den 9. marts 2020.

Har du tidligere modtaget kompensation for perioden, vil den udbetalte kompensation blive fratrukket i efterfølgende ansøgninger.

Du kan søge om kompensation for 90 % af virksomhedens omsætningstab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned for hver ejer med en ejerandel på over 25 % i virksomheden. Har din virksomhed haft forbud mod at holde åbent, samtidig med at du har haft 0 kr. i omsætning i kompensationsperioden, kan du søge om kompensation for 100 % af virksomhedens omsætningstab. Dog kan der stadig maksimalt søges om 23.000 kr. pr. måned for hver ejer med en ejerandel på over 25 % i virksomheden.

 

Sådan søger du kompensation

1 – Undersøg, om du opfylder kravene

Du kan søge om kompensation, hvis du er omfattet af én eller flere restriktioner og på baggrund af disse oplever et omsætningstab på mindst 30 %. For at søge kompensation skal du kunne dokumentere, at en eller flere restriktioner er årsag til dit omsætningstab.

Din kompensationsperiode afhænger af, hvilke restriktioner du har været ramt af. For en række af restriktionerne har du mulighed for at søge én eller flere perioder.

Hvis du opfylder kravet om omsætningstab for den eller de restriktioner, der er relevant for din virksomhed, skal du oplyse følgende:

 • Din realiserede, samlede omsætning for hele 2019
 • Din omsætning i perioden fra den 1. september 2019 til og med den 31. januar 2020
 • Din forventede omsætning i den periode, du ønsker at søge om kompensation for.

 

2 – Indsaml oplysninger om din virksomheds økonomi

Før du går i gang med at søge kompensation, skal du indsamle forskellige oplysninger om din virksomheds økonomi. Det betyder bl.a., at du skal oplyse din realiserede omsætning for 2019, din realiserede omsætning for perioden fra 1. september 2019 til og med 31. december 2019 samt din forventede omsætning i den periode, du søger om kompensation for.

Dette skal du bruge:

 • Dokumentation for virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden i 2019
 • Dokumentation for virksomhedens realiserede omsætning for hele 2019
 • Dokumentation for at din virksomhed er, eller har været omfattet af én eller flere af restriktioner
  Antal ansatte opgjort i hele årsværk i virksomheden
 • Navn og ejerandel på virksomhedsejere
 • Dokumentation for fast arbejde i virksomheden, fx løn, udbetaling af overskud fra virksomheden eller anden dokumentation.

I ansøgningen vil du blive bedt om at dokumentere forskellige tal, der relaterer sig til din omsætning. Du kan dokumentere disse tal på følgende måde:

Årsomsætning

 • Udtræk fra regnskab
 • Momsafregning
 • Årsopgørelse

Referenceomsætning

 • Udtræk fra regnskab
 • Momsafregning
 • Fakturaer

Du skal derudover kunne dokumentere, hvordan du eller din virksomhed har været berørt af covid-19-restriktionerne.

Oplysningerne anvendes til at vurdere din ansøgning om kompensation. Du vil blive bedt om at dokumentere en del af de angivne omsætningstal gennem vedhæftede pdf-filer.

 

Hvordan ansøger du om kompensation?

 

Virksomheder med et omsætningstab på mindst 30%

Du kan søge kompensation for det omsætningstab, du har lidt som følge af en eller flere restriktioner for 1. marts 2021 til 30. juni 2021

Ansøg her

Ansøgningsfristen er 31. august 2021.

 

 

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad den midlertidige kompensationsordning betyder for din virksomhed med op til 25 fuldtidsansatte.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os her