Opdateret 02.06.2021

Covid-19 medfører stor usikkerhed hos danske lønmodtagere og virksomheder. Det har allerede nu medført store økonomiske konsekvenser, der betyder markant fald i omsætningen og et stort antal afskedigelser i en række private virksomheder.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har derfor indgået en trepartsaftale om lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Aftalen er et stort bidrag til, at regeringen og arbejdsmarkedets parter i fællesskab sikrer, at covid-19 i mindst muligt omfang rammer danskernes arbejde.

 

Kan min virksomhed ansøge om lønkompensation?

Alle virksomheder i hele Danmark kan søge denne ordning, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for at opnå kompensation. Du skal dermed ikke være berørt af særlige restriktioner for at søge.

Hvis din virksomhed er omfattet af forbuddet mod at holde åbent, kan du selv vælge, om du vil søge om kompensation på denne ordning, eller om du vil søge om kompensation på ordningen, der er målrettet virksomheder med forbud mod at holde åbent.

  • Du har på denne ordning mulighed for at søge for hele virksomheden eller på underliggende produktionsenheder (p-enheder) i virksomheden.
  • For både funktionærer, ikke-funktionærer og lærlinge/elever kan der søges om midlertidig kompensation på op til 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat.
  • Du kan søge kompensation for 75% af lønnen for ansatte, der er funktionærer, og kompensation for 90% af lønnen for ansatte, der ikke er funktionærer.

Da perioden løber hen over juleferien, vil der være 3 dage i perioden, hvor virksomheden ikke kan modtage lønkompensation på denne ordning.

Ansatte får mulighed for at forberede genåbning

En ny aftale giver mulighed for, at hjemsendte ansatte kan kaldes tilbage på arbejde i de sidste syv kalenderdage i kompensationsperioden, uden at det påvirker din virksomheds mulighed for at få fuld lønkompensation for disse dage.

Muligheden kan benyttes én gang for hver lønkompenserede ansat, hvis de har været omfattet af lønkompensation i mindst 30 kalenderdage. De syv dage skal ligge i direkte forlængelse af de minimum 30 kalenderdage.

Det er ikke en forudsætning, at den ansatte har været hjemsendt i alle 30 dage, fx kan den ansatte være kaldt tilbage på arbejde i dele af den periode, vedkommende har været omfattet af lønkompensationsordningen.

Aftalen gælder fra den 13. april 2021.

 

Sådan søger du kompensation

 

1 – Undersøg, om du opfylder kravene

Du kan søge om kompensation, hvis:

  • 30% eller mere end 50 af virksomhedens ansatte har været hjemsendt (beregnet på CVR-nummer eller underliggende produktionsenhed).
  • dine ansatte får fuld løn under hjemsendelsen.
  • de hjemsendte ansatte ikke arbejder i perioden.

Det er ikke et krav, at din virksomhed ikke har haft nogen omsætning i den periode, der søges kompensation for.

 

2 – Indsaml oplysninger om dine medarbejdere

Før du går i gang med at søge kompensation, skal du indsamle forskellige oplysninger om de af dine ansatte, som hjemsendes.

Ved ansøgning skal du oplyse navn, CPR-nummer, ansættelsesforhold, løn, beskæftigelsesgrad og hjemsendelsesperiode for hver hjemsendt ansat.

Oplysningerne anvendes til at vurdere din ansøgning om kompensation.

 

Hvornår er ansøgningsfristen for lønkompensation?

 

Kompensation for alle virksomheder i Danmark – uanset om du har været berørt af restriktioner eller ej.
Periode: 9. december 2020 – 30. juni 2021

Ansøg her

Ansøgningsfristen er senest den 11. august 2021.

 

Forbud mod at holde åbent og ingen omsætning
Periode: 9. december 2020 – 12. april 2021

Ansøg her

Ansøgningsfristen er senest den 24. maj 2021.

 

Gælder som hovedregel natklubber, restauranter med forbud om at holde åbent
Periode: 6. november 2020 – 12. april 2021

Ansøg her

Ansøgningsfristen er senest den 24. maj 2021.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvad den midlertidige lønkompensationsordning betyder for din virksomhed og dine fyringstruede lønmodtagere.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om rådgivning, skat, revision og regnskab.

Kontakt os her