I denne udgave af publikationen Skatteinformation kan du bl.a. læse artikler om emnerne:

  • Forsøgs- og forskningsudgifter
  • Overdragelse af fast ejendom til næste generation
  • Selskabers beskatning af udbytte fra udenlandske selskaber
  • Airbnb og moms – hvad skal man være opmærksom på?
  • Moms for bloggere, influencere m.fl.

Hent Skatteinformation januar 2022

Skatteinformation januar 2022 giver dig et overblik over aktuelle skatteforhold og blive klogere på nye love, domme og afgørelser.

Hent publikation

Indhold i Skatteinformation januar 2022

Forsøgs- og forskningsudgifter

I de senere år har forsøgs- og forskningsudgifter været et punkt på den politiske dagsorden, da man fra politisk side har ønsket at øge incitamenterne til at forske. Dette har resulteret i, at fradragsværdien for forsøgs- og forskningsudgifter er blevet øget, og der er indført mulighed for skattekredit.

Overdragelse af fast ejendom til næste generation

Med de nuværende offentlige ejendomsvurderinger har det nok aldrig været mere fordelagtigt end lige nu at overdrage fast ejendom til næste generation. Overdragelse af en fast ejendom kan nemlig ske efter værdiansættelsescirkulæret fra 1982, der giver mulighed for at overdrage en fast ejendom helt ned til 15 % under den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Selskabers beskatning af udbytte fra udenlandske selskaber

I Skatteinformation fra august 2021 redegjorde vi for det såkaldte udbyttebegreb, det vil sige spørgsmålet om, hvornår der skatteretligt er tale om udbytte. Vi vil i denne og den næstkommende udgave af Skatteinformationen komme nærmere ind på, hvordan udbytte beskattes. Denne artikel omhandler danske selskabers beskatning af udbytte fra selskaber i udlandet.

Airbnb og moms – hvad skal man være opmærksom på?

Udlejning af huse, lejligheder og værelser gennem Airbnb er blevet en omfattende aktivitet Det er i den forbindelse væsentligt at være opmærksom på, hvornår indtægter ved Airbnb-udlejning er momspligtige.

Moms for bloggere, influencere m.fl.

Bloggere, influencere m fl anses skattemæssigt normalt for at være enten selvstændigt erhvervsdrivende eller honorarmodtagere Momsmæssigt driver de som udgangspunkt selvstændig økonomisk virksomhed med levering af forskellige ydelser Det betyder, at de er momspligtige af deres indtægter, medmindre deres ydelser specifikt er omfattet af en momsfritagelse.

Læs om ny lovgivning, Højesterets-, landsrets- og byretsdomme samt administrative afgørelser.