Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Emner:

  • Airbnb, GoMore – deleøkonomi som skatteministeren kan li´
  • Kan lønudgifter altid fratrækkes?
  • Gaver – et udslag af gavmildhed
  • Moms i den gode sags tjeneste
  • Leasing af personbiler – moms og skat
  • Udvidelse af momspligten ved salg af fast ejendom
  • Nye love, domme og afgørelser
Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent publikationen Skatteinformation, januar 2017

Formålet med publikationen “Skatteinformation, januar 2017” er at give dig et overblik over aktuelle skatteforhold. Bliv klogere på nye love, domme og afgørelser. Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser, hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Få den fulde publikation

Indhold i publikationen Skatteinformation, januar 2017

Airbnb, GoMore – deleøkonomi som skatteministeren kan li’

Deleøkonomien vinder indpas i vores hverdag på rigtig mange områder, og det ser vi som en positiv udvikling. Men vi er også klar over, at vi risikerer at få en omfat- tende sort økonomi, hvis vi ikke i tide får skabt nogle tydelige færdselsregler.

Kan lønudgifter altid fratrækkes?

En virksomhedsejer er sjældent i tvivl om, at løn- og andre personaleudgifter er en driftsomkostning og derfor kan fratrækkes i virksomhedens skatteregnskab. Men helt så entydig er praksis på området dog ikke, hvilket blandt andet fremgår af to domme afsagt af Østre Landsret i sommeren 2016.

Gaver – et udslag af gavmildhed

Gaver defineres traditionelt som en hel eller delvis vederlagsfri formuefordel, der bliver givet som udslag af gavmildhed. Gaver mellem ægtefæller, der ikke er fraseparerede, er skatte- og afgiftsfri.

Moms i den gode sags tjeneste

Mange virksomheder står ofte i den situation, at indkøbte eller fremstillede varer ikke kan sælges. Nogle varer er ikke længere tidssvarende, mens andre varer nærmer sig sidste anvendelsesdato. I denne situation vælger nogle virksomheder at destruere varerne, mens andre handler med hjertet. Handles der med hjertet og udvises gavmildhed, kan det få uhensigtsmæssige konsekvenser i relation til momsen.

Leasing af personbiler – moms og skat

Der findes en række leasingformer med forskellige skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser for virksomheden og den medarbejder, der eventuelt får stillet bilen til rådighed.

Udvidelse af momspligten ved salg af fast ejendom

Siden indførelsen af momspligt ved salg af byggegrunde og nye bygninger med virkning fra den 1. januar 2011 har SKAT og Landsskatteretten truffet en lang række afgørelser på området. Disse afgørelser har i mange tilfælde medført en skærpelse af praksis, således at momspligten løbende er blevet udvidet.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.

[activecampaign form=1]