Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Emner:

  • Selvangivelsen for 2014
  • Virksomhedsordningen – nedskydning af gråspurve med kanoner?
  • Kan jeg udleje min gamle cykel og fortsat anvende virksomhedsordningen?
  • Aktionærlån – kan et “gammelt” lån blive et nyt lån og derfor skattepligtigt?
  • Investering af pensionsmidler i unoterede aktier og anparter
  • Forretningsdebitorer – hvornår kan kreditor fratrække tabet?
  • Nye momsregler for elektroniske tjenesteydelser
  • Moms af tilskud og fradragsret
  • Nye love, domme og afgørelser

Du kan downloade publikationen via nedenstående link. God læselyst.

Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent publikationen Skatteinformation, januar 2015

Formålet med publikationen “Skatteinformation, januar 2015” er at give dig et overblik over aktuelle skatteforhold. Bliv klogere på nye love, domme og afgørelser. Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser, hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Få den fulde publikation

Indhold i publikationen Skatteinformation, januar 2015

Selvangivelsen for 2014

For selskaber hedder det nu TastSelv Selskabsskat, hvor ikke blot de gængse selvangivelsesoplysninger skal indtastes, men også andre informationer til SKAT, og indtastningen skal i visse tilfælde ske før den almindelige selvangivelsesfrist.

Virksomhedsordningen - nedskydning af gråspurve med kanoner?

I mange år har det for selvstændigt erhvervsdrivende været muligt helt eller delvist at låne nansiere privatfor- bruget ved at optage lån i privatregi og stille sikkerhed i aktiver i virksomhedsøkonomien, hvilket typisk kunne give en lavere lånerente. Disse muligheder har Folketinget nu reelt sat en stopper for.

Kan jeg udleje min gamle cykel og fortsat anvende virksomhedsordningen?

Ofte ønsker ejere af personligt drevne virksomheder at opretholde virksomhedsordningen efter, at virksomheden er solgt, og investerer derfor i en mindre aktivitet med det formål at undgå beskatning af opsparet overskud her og nu.

Aktionærlån – kan et ”gammelt” lån blive et nyt lån og derfor skattepligtigt?

SKATs svar på spørgsmålet i overskriften er et ja, og nærmere forklaring herpå fremgår af artiklen, der dog også omhandler en lang række andre problemstillinger, som er opstået i kølvandet på de i 2012 indførte regler om beskatning af aktionærlån, der er ”optaget” den 14 august 2012 eller senere.

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier og anparter

Indeståender på rate- og kapitalpensioner i pengein- stitutter kan investeres i aktier og anparter i unoterede selskaber. Pensionsmidler kan anvendes til investering i såvel danske som udenlandske selskaber, men det er et krav, at sel- skabet er hjemmehørende indenfor EU/EØS.

Forretningsdebitorer - hvornår kan kreditor fratrække tabet?

Indeståender på rate- og kapitalpensioner i pengeinstitutter kan investeres i aktier og anparter i unoterede selskaber. Pensionsmidler kan anvendes til investering i såvel danske som udenlandske selskaber, men det er et krav, at selskabet er hjemmehørende indenfor EU/EØS.

Nye momsregler for elektroniske tjenesteydelser

Med virkning fra den 1 januar 2015 er der sket en væsentlig ændring af reglerne for EU-virksomheders afregning af moms ved elektronisk levering af tjeneste- ydelser til privatpersoner i EU.

Moms af tilskud og fradragsret

Når en virksomhed, forening, institution mv modtager et tilskud i form af en kontant donation, gave eller lignende, skal der altid tages stilling til, om virksomheden mv skal afregne udgående moms af det modtagne beløb. Ligeledes skal der tages stilling til, om donationen eller gaven har betydning for momsfradragsretten.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.

[activecampaign form=1]