I denne udgave af publikationen Skatteinformation kan du læse artikler om emnerne:

  • Fast driftssted og hjemmekontor
  • Beskatning af udbytte fra danske selskaber til personer bosat i udlandet
  • Vi fejrer 10-års fødselsdag – beskatning af aktionærlån
  • Moms ved udlån af medarbejdere – pas på
  • Brugtmomsordningen – husk at overholde de formelle krav
  • Moms ved betaling af nøglepenge mv. ved udlejning af fast ejendom

Hent Skatteinformation august 2022

Skatteinformation august 2022 giver dig et indblik i aktuelle skatteforhold samt omtaler og kommentarer på relevante domme og afgørelser.

Hent publikation

Indhold i Skatteinformation august 2022

Fast driftssted og hjemmekontor

I takt med at teknologien udvikler sig og i særdeleshed i forlængelse af covid-19 pandemien er der flere virksomheder, der har fået øjnene op for muligheden for at have ansatte, der arbejder fra et hjemmekontor. Også udenlandske virksomheder har vist interesse for, at dansk bosatte personer kan arbejde fra hjemmekontoret i Danmark. Dette kan under visse omstændigheder medføre en række forpligtelser for den udenlandske virksomhed.

Beskatning af udbytte fra danske selskaber til personer bosat i udlandet

Personer bosat i udlandet, der er aktionærer i et dansk selskab, skal betale dansk skat af udbytte. Vi ser nærmere på personer bosat i udlandet, der ikke er omfattet af fuld dansk skattepligt, og fuldt skattepligtige personer, der efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for skattemæssigt hjemmehørende i udlandet. Hvor meget, der endeligt skal betales i dansk udbytteskat, afhænger af, hvor personen er bosat, og hvor stor en ejerandel der er tale om.

Vi fejrer 10-års fødselsdag – beskatning af aktionærlån

Reglerne om beskatning af aktionærlån blev vedtaget med virkning for lån og sikkerhedsstillelser, der opstod den 14 august 2012 eller senere. På trods af kritik af reglerne lever de fortsat i bedste velgående og har netop fejret 10-års fødselsdag. Var der grund til fødselsdagsfest?

Moms ved udlån af medarbejdere – pas på

Når en virksomhed udlåner eller på tilsvarende vis stiller medarbejdere til rådighed for en anden virksomhed – typisk i koncernforhold – har den udlånende virksomhed som udgangspunkt pligt til at afregne udgående moms. I nogle tilfælde er det muligt for den udlånende virksomhed at rette op på en eventuel manglende momsafregning, mens det i andre tilfælde kan medføre betydelige økonomiske konsekvenser.

Læs mere

Brugtmomsordningen – husk at overholde de formelle krav

Virksomheder, der handler med brugte varer, kan nøjes med at betale moms af deres fortjeneste ved salget og ikke af salgsprisen En forudsætning for anvendelse af brugtmomsordningen er dog, at flere formelle krav overholdes. Manglende overholdelse af disse formelle krav kan få store økonomiske konsekvenser.

Moms ved betaling af nøglepenge mv. ved udlejning af fast ejendom

Begrebet nøglepenge anvendes bredt i daglig tale og dækker typisk over flere forskellige situationer, såsom at udlejer betaler en kommende lejer et beløb for at indtræde i et lejemål. Eller at udlejer betaler et beløb som godtgørelse for forsinket overtagelse af lejemålet, eller at en lejer sælger sin ret til et lejemål til en ny lejer og modtager betaling herfor. Måske ønsker en udlejer at opsige en lejer og betaler i den forbindelse en godtgørelse for at træde ud af lejemålet i utide. Spørgsmålet er ofte: Skal der betales moms af beløbet?

Læs om ny lovgivning, Højesterets-, landsrets- og byretsdomme samt administrative afgørelser.