I publikationen kan du bl.a. læse om emnerne:

  • Betaling én gang for alle – eller skal vi se tiden an?
  • Aktier og flytning til udlandet – skat af urealiseret avance
  • Bitcoins – er du spekulant?
  • Den momsmæssige behandling af udlæg
  • Moms i fonde, foreninger og selvejende intuitioner
  • Ny love, domme og afgørelser

 

Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent publikationen Skatteinformation, august 2018

Formålet med publikationen “Skatteinformation januar 2018” er at give dig et overblik over aktuelle skatteforhold. Bliv klogere på nye love, domme og afgørelser. Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser, hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Få den fulde publikation

Indhold i publikationen Skatteinformation, august 2018

Betaling én gang for alle – eller skal vi se tiden an?

Løbende ydelser eller ”earn out” anvendes ofte i forbindelse med salg af virksomheder, hvor der er et spænd mellem sælgers og købers forventning til den fremtidige omsætning eller det fremtidige overskud. En anden form for løbende ydelse kan være en livsvarig boligret til sælgeren af et parcelhus, typisk ved salg fra forældre til børn. Der er i begge tilfælde tale om løbende ydelser i gensidigt bebyrdende aftaleforhold. Den skattemæssige behandling af sådanne ydelser er lovreguleret.

Aktier og flytning til udlandet – skat af urealiseret avance

Ved flytning til udlandet, hvor den fulde danske skattepligt ophører, skal der som hovedregel ske exitbeskatning af de aktier, som personen ejer på tidspunktet for skattepligtsophøret. Sådan har det nu været i mere end 30 år, og reglerne er ganske givet kommet for at blive

Bitcoins – er du spekulant?

Mange helt almindelige danskere har på kort tid oplevet store formuestigninger og -fald ved at eje bitcoins. Disse formuebevægelser har rejst flere skattemæssige spørgsmål: Skal man beskattes af gevinster, og kan man trække tab fra i sin indkomst? Hvis man skal beskattes, er det så først, når man sælger bitcoins, eller er det allerede, når man kan konstatere en gevinst i sin beholdning? Hvis man har en gevinst, der er skattepligtig, hvad sker der så, hvis man tager gevinsten med ud af Danmark ved fraflytning?

Den momsmæssige behandling af udlæg

Et ikke-momsbelagt udlæg skal ikke momses ved viderefakturering til en kunde. Der er dog forholdsvis restriktive regler for, hvad der momsmæssigt kan anses for et udlæg. Endvidere er det væsentligt at være opmærksom på, om det overhovedet er relevant at anvende momslovens udlægsregel.

Moms i fonde, foreninger og selvejende institutioner

Fonde, foreninger, selvejende institutioner m.fl. er omfattet af de almindelige regler om afregning af moms. Det betyder, at foreninger m.fl. som udgangspunkt skal afregne moms, når de sælger varer eller tjenesteydelser. Samtidig vil foreningen have fradragsret for moms af sine omkostninger. Kun hvis foreningen er omfattet af en af momslovens fritagelsesbestemmelser, kan foreningen undgå afregning af moms. Herudover findes der særlige regler for tilskud/donationer.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.

[activecampaign form=1]