Fristen for selskabers indberetning af selvangivelsen er ekstraordinært udskudt fra 30. juni 2023 til 25. august 2023.

Skattestyrelsen har konstateret, at der er tekniske udfordringer i systemet TastSelv Selskabsskat (DIAS), som selskaber og fonde benytter, når de indsender oplysninger til Skattestyrelsen. For at sikre at alle selskaber har mulighed for at indberette inden for fristen, ser Skattestyrelsen sig nødsaget til at udskyde oplysningsfristen for selskaber. Fristen udskydes med otte uger.

Det er væsentligt at bemærke:

  1.  Det gælder kun for selskaber med afslutning 31. december 2022.
  2.  Indsendelsesfristen af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen er fortsat 30. juni 2023.
  3. Oplysningsfristen for borgere og selvstændige erhvervsdrivende med frist den 1. juli 2023 fastholdes som hidtil.

Læs mere her

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv en mail, giv et kald eller kig forbi til en snak om, hvad det betyder for dit selskabs selvangivelse.

Kontakt os