Revisorer er omfattet af hvidvaskloven, der stiller en lang række krav til branchen i forhold til kunder, som fx legitimation, dokumentation og opmærksomhed på mistænkelige aktiviteter og indberetning med det formål at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde.

Hvidvaskloven stiller et helt konkret krav til Martinsen, når vi samarbejder med dig og din virksomhed. Loven siger nemlig, at vi som revisor har en undersøgelsespligt for løbende tjek til at legitimere alle informationer fortsat er gældende.

Denne dokumentation af vores målrettede handlinger bliver løbende kontrolleret af Hvidvasksekretariatet, hvilket dermed kræver ekstra arbejde med ajourføring af oplysninger, så vi er sikre på, at dokumentationen er korrekt ved kontrol. Dokumentationen indebærer blandt andet indhentning af gyldige identifikationsdokumenter, fx pas/kørekort, kontrol af relationer til politiske eksponerede personer og kontrol af virksomheders ageren i henhold til hvidvasklovgivningen.

Denne ekstraopgave giver en ekstra dimension til de normale arbejdsområder inden for revisions- og regnskabshandlinger, som vi ellers udfører for vores kunder.

Derfor har vi som konsekvens af ovenstående øgede krav og dermed øget arbejdsbyrde i forbindelse med regnskabsudarbejdelserne, valgt at indføre et fast årligt gebyr for vores compliancearbejde pr. 1. juni 2024.

Gebyret er ikke en del af det aftalte honorar, som fremgår af aftalebrevet, men det vil være et tillæg, som anføres særskilt på din faktura. Vi ønsker at vise en gennemsigtighed ved at anføre det som et særligt gebyr, så du altid ved, hvad vores ydelser koster og hvilke lovpligtige krav, der skal dækkes.

Kvindelig revisor til årsregnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om, hvad compliancegebyret betyder for dig og din virksomhed.

Vi står klar til at hjælpe dig.

Kontakt os