Fra juni 2024 og frem står virksomheder overfor et nyt indberetningskrav i momsindberetningen, som er en del af Skattestyrelsens intensiverede kontroltiltag. De nye krav vil gælde for momsindberetninger for henholdsvis juni måned, 2. kvartal 2024 samt 1. halvår 2024.

De nye regler stiller større krav til virksomhederne. Du får de væsentlige ændringer for dig.

 

Oplysning om momsfritagne aktiviteter

Fremover skal alle momsregistrerede virksomheder oplyse, om de har momsfritagne aktiviteter, som bl.a. inkluderer

  • sundhedsvirksomhed
  • social forsorg
  • undervisning
  • kulturelle aktiviteter
  • udlejning
  • bortforpagtning af fast ejendom mv.

Find den fulde liste i momslovens § 13

 

Angivelse af delvis momsfradragsprocent

Driver du en virksomhed med momsfritagne aktiviteter, skal du også indberette dine delvise momsfradragsprocent, som anvendes i den pågældende momsperiode. Det er den omsætningsbaserede momsfradragsprocent, som du skal oplyse.

Du beregner denne som forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og den samlede omsætning. Den delvise momsfradragsprocent oprundes til nærmeste hele procent.

Den procent du anvender vil være foreløbigt i den aktuelle momsperiode og baseret på tidligere regnskabsår. Eftersom du først kender den endelige omsætning for regnskabsåret og dermed den delvise momsfradragsprocent efter regnskabsårets afslutning, anvendes den delvise momsfradragsprocent fra det forrige år eller foregående år midlertidigt i det indeværende regnskabsår.

Når du oplyser den foreløbige delvise momsfradragsprocent, skal du angive slutdatoen for det regnskabsår, som den er baseret på.

 

Korrektion af den foreløbige momsfradragsprocent

Når du indberetter moms for juni måned, 2. kvartal eller 1. halvår indberetter du den årlige korrektion af den delvise momsfradragsprocent. Korrektionen opstår som følge af opgørelsen af den endelige delvise momsfradragsprocent, når denne kendes.

Korrektion skal du fremadrettet indberette i den sjette måned efter regnskabsårets afslutning. Dette gælder også, hvis opgørelsen er klar til indberetning i en tidligere momsperiode.

 

Øget fokus fra Skattestyrelsen

Skattestyrelsen har generelt skærpet kontrollen af momsangivelser. Vi forventer, at lignende kontroller vil gælde for momsfritagne aktiviteter og delvise momsfradragsprocenter.

Skattestyrelsen slår ned på fejl i angivelsen af delvise momsfradragsprocenter og kan kræve korrektioner, der vil medføre renter.

Det er derfor vigtigt, at du sikrer korrekt periodisering og indberetning, eftersom Skattestyrelsen generelt har stigende fokus på periodiseringen efter indførelsen af renter på momskrav.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om dine momsindberetninger.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os her