Gælder de nye lovkrav for en whistleblowerordning for dig og din virksomhed?

Svaret er ja, hvis din virksomhed har 50 eller flere ansatte.

 

Nye whistleblowerregler i Danmark – og hele EU

Efter en række skandaler om hvidvask, svindel og andre overtrædelser af EU-lovgivning, hvor whistleblowere har spillet en afgørende rolle i afsløringerne, vedtog EU regler om whistleblowere i 2019. Disse regler blev implementeret i dansk ret i 2021.

Reglerne har til formål at sikre, at det er nemt og sikkert at indberette lovovertrædelser, at der bliver fulgt op på disse indberetninger, samt at whistleblowere er beskyttet mod eventuelle repressalier. Reglerne fastsætter således en række minimumskrav til indberetningskanaler og beskyttelse af whistleblowere.

Hvad betyder reglerne for din virksomhed?

Whistleblowerreglerne betyder, at virksomheder med 50 eller flere ansatte skal have en whistleblowerordning.

17. december 2023

Har din virksomhed mellem 50-249 ansatte, skal du have etableret en whistleblowerordning senest den 17. december 2023. Både private og offentlige arbejdsgivere med færre end 50 ansatte er friholdt for kravet om etablering af en whistleblowerordning.

17. december 2021

Har din virksomheder 250 ansatte eller derover, har du allerede pligt til at have en whistleblowerordning. Private arbejdsgivere med 250 eller flere ansatte og offentlige arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte er forpligtet til at etablere en whistleblowerordning senest den 17. december 2021.

Hvad skal en whistleblowerordning indeholde?

Whistleblowerordningen omfatter oplysninger om alvorlige forhold som er strafbare forhold, fx overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri eller bestikkelse og grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning.

Det er overtrædelser af konkurrencereglerne og overtrædelse af selskabsskattereglerne. Alvorlige brud på arbejdssikkerheden og brud på datasikkerheden. Og det er grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane eller seksuel chikane samt miljøforurening.

 

Din whistleblowerordning skal indeholde:

  1. En indberetningskanal (intern eller ekstern)
  2. En procedure for håndtering af indberetninger
  3. En whistleblowerpolitik, der lever op til lovgivningen

Din whistleblowerordning skal være en sikker, fortrolig og uafhængig kanal, som du stiller til rådighed for dine medarbejdere, men også for dine samarbejdspartnere og interessenter for at de kan indberette konkrete mistanker om ulovligheder, overtrædelser, bekymringer og uretmæssig adfærd – helt anonymt.

Læs den danske lovtekst 
Læs Justitsministeriets vejledning til virksomheder

Vi står klar til at hjælpe

Send os en mail, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak om de nye regler for whistleblowerordning, som træder i kraft den 17. december 2023.

Det gode råd gør en forskel.

Kontakt os