Ny lov implementerer EU’s whistleblowerdirektiv, som forpligter arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte til at etablere en whistleblowerordning, der skal beskytte whistleblowere.

Alvorlige lovovertrædelser på både offentlige og private arbejdspladser er vigtige at få frem i lyset, men de kan være svære at opdage. Ikke kun deciderede lovovertrædelser, men også andre alvorlige forhold, eksemplificeret ved den seneste tids fokus på seksuel chikane, risikerer at foregå skjult i frygt for personlige konsekvenser.

Den danske whistleblowerlov skal i tråd med EU-direktivet sikre, at en whistleblower får den størst mulige beskyttelse, så indberetningen kan foretages sikkert og fortroligt – så den, som puster i fløjten om alvorlige forhold i offentlighedens interesse, er beskyttet mod repressalier.

 

Hvem?

Arbejdsgivere (virksomheder eller offentlige myndigheder) med 50 eller flere ansatte skal etablere en whistleblowerordning.

Det gælder såvel private som offentlige arbejdsgivere.

 

Hvad?

Whistleblowerordningen omfatter oplysninger om alvorlige forhold:

  • Strafbare forhold, fx overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri eller bestikkelse
  • Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning
  • Overtrædelser af konkurrencereglerne
  • Overtrædelse af selskabsskattereglerne
  • Alvorlige brud på arbejdssikkerheden
  • Miljøforurening
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane eller seksuel chikane.
  • Brud på datasikkerheden

Hvornår?

Det afhænger af virksomhedens størrelse. Samtidig er der i loven forskellige ikrafttrædelsesregler, alt efter hvor mange ansatte der er tale om.

17. december 2021

Private arbejdsgivere med 250 eller flere ansatte og offentlige arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte er forpligtet til at etablere en whistleblowerordning senest den 17. december 2021.

17. december 2023

Private arbejdsgivere med 50-249 ansatte skal først have etableret ordningen den 17. december 2023.
Både private og offentlige arbejdsgivere med færre end 50 ansatte er friholdt for kravet om etablering af en whistleblowerordning.

Hvordan?

Loven indeholder regler for procedurer for indberetning og opfølgning i whistleblowerordningen, ligesom whistlebloweren via reglerne sikres tilstrækkelig beskyttelse mod repressalier.

Ordningen kan principielt etableres ved en fysisk postkasse til klager, men der er i markedet flere udbydere af elektroniske ordninger. Enhver løsningsmodel skal naturligvis leve op til kravene om fortrolighed omkring indberetninger og identiteten af whistlebloweren.

Der skal udpeges en eller flere upartiske personer, som skal stå for håndteringen af indberetninger, opfølgning og feedback inden for visse tidsfrister.

 

Husk GDPR!

Indberetninger i en whistleblowerordning vil betyde behandling af en række personfølsomme oplysninger.

Det betyder, at de øvrige regler og principper i GDPR naturligvis fortsat skal sikres ved behandling af personoplysninger i henhold til whistleblowerloven – og ikke mindst i de procedurer, der skal følges i de eventuelle efterfølgende undersøgelser som følge af indberetningerne.

Læs mere om ny whistleblowerordning

Kvindelig revisor til årsregnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvilken betydning den nye whistleblowerordning får for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os her