Erhvervspakken er et resultat af et nøje eftersyn af erhvervsstøtten og en prioritering af midlerne med nye initiativer for bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv.

Tiltagene skal hver for sig (og til sammen) bidrage til at løfte danske virksomheders konkurrenceevne og dermed til at skabe vækst, velstand og velfærd til gavn for hele det danske samfund.

Få her de væsentligste ændringer:

1. Eftersyn af erhvervsstøtteordninger:

Tre specifikke erhvervsstøtteordninger vil blive saneret, hvilket frigiver et provenu på cirka 900 millioner danske kroner årligt fra 2025. Dette omfatter straksafskrivninger på udgifter til computersoftware og knowhow samt en delvis sanering af en pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

2. Forbedrede muligheder ved generationsskifte i familieejede virksomheder:

For at lette overdragelsen af familieejede virksomheder implementeres skematisk værdiansættelse og udvidelse af muligheden for skattemæssig succession for aktive ejendomsvirksomheder.

3. Ændringer i bo- og gaveafgift:

Regeringen foreslår en nedsættelse af satsen for bo- og gaveafgift fra 15% til 10% ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til nære familiemedlemmer. Dette forslag inkluderer også en skematisk model for værdiansættelse, der skal gøre processen mere forudsigelig.

4. Forøget fradrag for forsknings- og udviklingsaktiviteter:

For at fremme investeringer i forskning og udvikling foreslås det at øge fradraget til 120% med et loft på en milliard danske kroner. Dette vil forbedre forudsætningerne for innovation og teknologisk udvikling i erhvervslivet.

Som en helhed sigter regeringens erhvervspakke mod at sikre fremtidig vækst ved at investere i forskning, udvikling og lette overdragelsen af virksomheder mellem generationer, samtidig med at regeringen skærer i erhvervsstøtte, hvor der er plads til forbedring.

Disse initiativer skal pege Danmark i retning mod en stærkere økonomisk fremtid med fokus på innovation og bæredygtig vækst.

Vi står klar til at hjælpe

Skriv, ring eller kig forbi til en snak om, hvad den nye erhvervspakke betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os