Et lovforslag fremsat til høring den 13. oktober 2023, indeholder et centralt forslag om at øge størrelsesgrænserne for omsætning og balancesum i årsregnskabsloven med 25 %. Dette forslag er en del af lovforslaget, der også sigter mod at implementere CSRD i dansk ret.

Baggrunden for forslaget om at hæve størrelsesgrænserne er EU-Kommissionens bestræbelser på at reducere administrative byrder for europæiske virksomheder, samt at tilpasse størrelsesgrænserne som følge af de seneste års inflation.

De nye størrelsesgrænser vil betyde, at en række danske virksomheder vil gå et trin ned i regnskabsklasse. De nye størrelsesgrænser medfører også, at flere koncerner vil blive små koncerner, og flere modervirksomheder vil dermed blive fritaget for pligten til at aflægge koncernregnskab.

 

Forhøjelse af størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven

Beløbsgrænserne for årsregnskabslovens regnskabsklasse B foreslås forhøjet, så grænsen for balancesummen vil stige fra de nuværende 44 mio. kr. til 55 mio. kr. og for nettoomsætningen fra de nuværende 89 mio. kr. til 111 mio. kr.

Samtidig forhøjes beløbsgrænsen for årsregnskabslovens regnskabsklasse C mellem, så grænsen for balancesummen vil stige fra de nuværende 156 mio. kr. til 195 mio. kr., og nettoomsætningen vil stige fra de nuværende 313 mio. kr. til 391 mio. kr.

Grænserne for antal ansatte er uændrede.

Forhøjelsen af størrelsesgrænserne for balancesum og nettoomsætning er skitseret i tabeller.

 

Regnskabsklasse B

Gældende størrelsesgrænser Nye, foreslåede størrelsesgrænser
Balancesum 44 mio. kr. 55 mio. kr.
Nettoomsætning 89 mio. kr. 111 mio. kr.
Antal ansatte 50 ansatte 50 ansatte

 

Regnskabsklasse C mellem

Gældende størrelsesgrænser Nye, foreslåede størrelsesgrænser
Balancesum 156 mio. kr. 195 mio. kr.
Nettoomsætning 313 mio. kr. 391 mio. kr.
Antal ansatte 250 ansatte 250 ansatte

 

Ikrafttrædelsesdato

Lovforslaget forventes endeligt vedtaget den 25. april 2024 – altså inden indsendelsesfristen for årsrapporter for kalenderåret 2023.

De nye størrelsesgrænser forventes at få virkning med tilbagevirkende kraft, således at de nye størrelsesgrænser allerede kan tages i anvendelse for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere.

Hvis et selskab for 2023 rykker op i regnskabsklasse baseret på de hidtidige grænser, men kan undgå dette baseret på baggrund af de nye grænser, så kan det være relevant at overveje at udskyde regnskabsaflæggelsestidspunktet til de nye størrelsesgrænser er vedtaget.

Vi står klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om, hvad de nye størrelsesgrænser betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os