Opdateret 25. maj 2022

Ny bogføringslov er vedtaget.

Den nye bogføringslov betyder store ændringer i din virksomheds anvendelse af it-systemer i bogføringen, og afløser den nuværende bogføringslov, der med få ændringer har været gældende siden 1999.

Den vedtagne lov er stort set identisk med lovforslaget, med undtagelse af en fleksibel ikrafttræden for krav om brug af digitale bogføringssystemer for virksomheder i regnskabsklasse A, hvor kravet om brug af digitale bogføringssystemer kan implementeres i flere tempi efter størrelsesgrænser. Hertil kan grænsen på 300.000 ende med at blive højere. der skal benytte digitale bogføringssystemer herunder om den foreslåede størrelsesgrænse på 300.000 kr. skal fastholdes.

Loven træder i kraft 1. juli 2022.

Krav om brug af digital bogføringssystemer vil tidligst træde i kraft for regnskabspligtige virksomheder 1. januar 2024. Det gælder for virksomheder i regnskabsklasse B, C og D.

For virksomheder i årsregnskabslovens regnskabsklasse A bliver det tidligst i 2026, at udvide kravet om brug af digitale bogføringssystemer træder i kraft.

Vidste du, at når du digitaliserer dit bogholderi, skaber du et effektivt beslutningsgrundlag?

Vidste du, at når du digitaliserer dit bogholderi, skaber du et effektivt beslutningsgrundlag?

Nogle virksomheder er født digitale, hvor andre virksomheder først skal til at omlægge hele eller dele af virksomheden og bogholderiet.

Hvis du vil optimere bogholderiet, er digitalisering et afgørende område at kigge nærmere på. Der er både tid og penge at spare.

Se med og få 3 gode grunde for, hvorfor det er en fordel at sætte strøm til din virksomheds bogholderi.

Se video

Væsentligste foreslåede ændringer

Som hovedregel for alle bogføringspligtige er, at bogføringen skal være digital, hvilket indebærer, at registreringer og bilag skal foreligge i digital form, ligesom der stilles specifikke krav til bogføringssystemet.

Væsentlige ændringer kan nævnes:

  • Digitalopbevaring af registreringer og bilag hos 3. part kan alternativt ske ved en fuldstændig sikkerhedskopi heraf opbevaret hos 3. part.
  • Krav om oplysning om 0 ansatte i årsrapporten bortfalder.
  • Allerede fra den 1. juli 2022 træder store dele af lovens krav i kraft. Langt de fleste krav er imidlertid stort set identiske med de nuværende krav til bogføring.

Lovforslaget er vedtaget 19. maj 2022. Læs hele lovforslaget her

 

Disse krav gælder allerede fra 1. juli 2022

Der er imidlertid nedenstående krav, som du og din virksomhed allerede fra den 1. juli 2022 skal være opmærksom på.

Dokumentation: Som regnskabsmateriale er dokumentation for oplysninger i ledelsesberetningen og noter nu også omfattet.

Beskrivelse af system: Kravene til beskrivelsen af virksomhedens bogføringssystem er justeret.

Opbevaring: Krav til opbevaring på et bestemt geografisk sted – som udgangspunkt i Danmark – er fjernet.

Afstemninger: Virksomheder skal foretage de afstemninger, herunder bankafstemninger, der er nødvendige for sikre, at der foreligger et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger eller angivelser om moms, skatter, afgifter samt års- og delårsrapporter.

 

Bogføringssystemet

Beskrivelsen af bogføringssystemet skal nu indeholde følgende:

  • Virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres
  • Virksomhedens procedurer for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis
  • Hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for ovenstående procedurer.

Derudover ligger lovforslaget op til (uden at der er nævnt en tidshorisont), at der indføres krav om e-fakturering mellem virksomhederne, at der etableres et fællesoffentligt modtagepunkt for modtagelse af e-dokumenter, registreringer og bilag, samt at der skal anvendes en standardkontoplan.

E-bog: Sådan digitaliserer du dit bogholderi

Udfyld formularen, og vi kvitterer med et eksemplar af vores e-bog ‘Sådan digitaliserer du dit bogholderi’ i din indbakke.

Udfyld formular

Trinvis ikrafttræden af bogføringslov

Sådan forventer vi, at loven trinvist træder i kraft over de næste år:

1. juli 2022

Loven træder i kraft. Det er imidlertid i høj grad de nuværende regler fra den nuværende lov, som fortsætter med visse få justeringer.

1. januar 2023

Erhvervsstyrelsen fastsætter regler og krav til digitale bogføringssystemer.

1. juli 2023

Eksisterende udbydere af digitale bogføringssystemer skal opfylde de nye krav til digitale bogføringssystemer og være anmeldt til Erhvervsstyrelsen.

1. januar 2024

Virksomheder, som er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B og C for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2024, skal opfylde de nye krav til digitale bogføringssystemer.

1. juli 2024

Virksomheder, som er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B og C, og som anvender eget bogføringssystem, der ikke er registreret hos Erhvervsstyrelsen, skal opfylde de nye krav til digitale bogføringssystemer.

1. januar 2026

Virksomheder, som er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse A med en årlig omsætning over 300.000 kroner i to på hinanden følgende år for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2026 eller senere, skal opfylde de nye krav til digitale bogføringssystemer.

1. juli 2026

Virksomheder omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse A med en årlig omsætning over 300.000 kroner i to på hinanden følgende regnskabsår, og som anvender eget bogføringssystem, der ikke er registreret hos Erhvervsstyrelsen, skal opfylde de nye krav til digitale bogføringssystemer.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv en mail, giv et kald eller kig forbi til en snak om, hvad den nye bogføringslov betyder for din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os