ESG-rapporter et af de områder, der skal håndteres af mange SMV’er. Folketinget barsler med krav på området.

Den 31. juli 2023 har EU-Kommissionen vedtaget nye standarder for bæredygtighedsrapportering (ESRS) for de virksomheder, der er underlagt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Det sker på baggrund af den stigende bevidsthed om miljømæssige og sociale udfordringer, hvor virksomhedernes ansvar for bæredygtighed og deres indvirkning på samfundet er blevet et centralt emne.

De nye standarder har til formål at skabe en mere ensartet og gennemsigtig tilgang til kommunikation af din virksomheds bæredygtighed.

Standarderne har en dybtgående betydning for virksomheder, investorer og samfundet som helhed.

Er du omfattet af de nye regler om bæredygtighedsrapportering?

De nye regler gælder lige nu alene (som udgangspunkt) børsnoterede virksomheder og virksomheder i regnskabsklasse C – stor.

Men da reglerne kræver, at bæredygtighedsrapporten omfatter hele virksomhedens værdikæde betyder det, at selv mindre virksomheder i regnskabsklasse B kan blive nødt til at udarbejde en bæredygtighedsrapport for virksomhedens kunde i regnskabsklasse C – stor.

Hvornår træder de nye regler om bæredygtighedsrapportering i kraft?

De nye CSRD-regler træder i kraft fra regnskabsåret 2024, men med trinvis udvidelse af, hvilke virksomheder der bliver omfattet:

1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 gælder CSRD-regler for børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse D) med +500 ansatte.

1. januar 2025

Fra 1. januar 2025 gælder CSRD-regler for alle andre store virksomheder, børsnoterede som ikke-børsnoterede, efter grænserne for regnskabsklasse C-stor.

1. januar 2026

Fra 1. januar 2026 gælder CSRD-regler for små og mellemstore børsnoterede virksomheder efter grænserne for regnskabsklasse C-mellem og regnskabsklasse B.

Indholdet af de nye bæredygtighedsstandarder (ESRS)

For at sikre sammenlignelige og pålidelige data på tværs af virksomhederne, skal virksomheder, der er omfattet af CSRD, basere bæredygtighedsrapporten på de netop vedtagne europæiske bæredygtighedsstandarder (ESRS).

De nye standarder dækker både miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold for din virksomhed.

De 12 standarder dækker over:

Standard  Beskrivelse
Generel ESRS 1 Generelle krav
ESRS 2 Generelle oplysninger
E – miljøforhold ESRS E1 Klimaændringer
ESRS E2 Forurening
ESRS E3 Vand- og havressourcer
ESRS E4 Biodiversitet og økosystemer
ESRS E5 Ressourceanvendelse og cirkulær økonomi
S – sociale forhold ESRS S1 Egen arbejdsstyrke
ESRS S2 Arbejdere i værdikæden
ESRS S3 Påvirkede samfundsgrupper
ESRS S4 Forbrugere og slutbrugere
G – selskabsledelse ESRS G1 Forretningsetik

 

De nye europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering markerer en væsentlig udvikling i virksomheders tilgang til bæredygtighed og rapportering.

Gennemsigtighed, sammenlignelighed og ansvarlighed bliver centrale elementer i din virksomheds præsentation af bæredygtighedspræstationer. Disse standarder har potentiale til at påvirke virksomheders adfærd, investeringsbeslutninger og samfundet som helhed i retning af en mere bæredygtig fremtid.

 

Brug ESG som et strategisk værktøj til at videreudvikle og udnytte din virksomheds potentiale

Erhvervsstyrelsens idékatalog med konkrete forslag

Læs, hvordan du kan opmærke din virksomheds ESG-nøgletal i årsrapporten og se Erhvervsstyrelsens idékatalog med konkrete forslag til ESG-nøgletal.

Brug Klimakompasset til komme i gang med at beregne din virksomheds nøgletal på klimaaftrykket.

Læs mere

Obligatoriske krav og dobbelt væsentlighed

EU-Kommissionen har fastsat, at alle oplysningskrav i den generelle standard (ESRS 2) skal være obligatoriske.

Standarden indeholder bl.a. oplysninger om virksomhedens forretningsmodel, strategi, ledelse, engagement med interessenter og praksis for udarbejdelse af bæredygtighedsrapporteringen.

Alle andre oplysningskrav vil være genstand for en væsentlighedsvurdering ud fra en dobbelt væsentlighedsmodel.

Det betyder, at du både skal tage stilling til:

  1. Hvordan bæredygtighedsemner f.eks. klimaforandringer vil kunne påvirke din virksomhed
  2. Hvordan din virksomhed kan have en effekt på bæredygtighedsemnet f.eks. ved at påvirke klimaforandring ved at mindske udledningen af drivhusgasser.

Det er derfor op til dig og din virksomhed selv at vurdere, hvilke bæredygtighedsemner du skal rapportere på.

Hvis du konkluderer, at klimaforandringer ikke er væsentlige, kræves der en forklaring for dette. For alle andre bæredygtighedsemner, er det op til dig og din virksomhed, at vurdere om du vil dele virksomhedens konklusioner for væsentlighedsvurderingen.

Vi står klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak – vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os