Som et led i kampen mod sort arbejde i restaurationsbranchen, detailbranchen og andre udvalgte brancher har Folketinget vedtaget regler, der medfører, at et større antal virksomheder skal have udskiftet deres kasseapparat, fordi der skal anvendes et digitalt salgsregistreringssystem.

Virksomheder, der sælger ydelser eller produkter til privatpersoner, anvender normalt et kasseapparat, der kan udskrive en bon med oplysninger om virksomhedens navn og CVR-nummer samt salgsbeløbets størrelse.

 

 

Overgangen til de nye regler sker i to tempi

Fra 1. januar 2024 skal cafeer, værtshuse, diskoteker, pizzeriaer, grillbarer, isbarer, købmænd og døgnkiosker samt restauranter anvende særlige salgsregistreringssystemer.

Men allerede fra 1. juli 2021 kan Skattestyrelsen pålægge de virksomhederne at benytte et digitalt salgsregistreringssystem.

Det vil sige et kassesystem, der automatisk registrerer og lagrer oplysninger om salg, således at du kan udlevere oplysningerne digitalt til skattemyndighederne i forbindelse med et kontrolbesøg eller du kan sende oplysningerne digitalt til disse umiddelbart efter kontrolbesøget.

Reglerne fra 1. juli 2021 og 1. januar 2024

1. juli 2021

De nye regler betyder, at Skattestyrelsen nu kan pålægge bestemte virksomheder at anvende et digitalt salgsregistreringssystem.

Dette kan komme på tale, hvis myndighederne ved et kontrolbesøg konstaterer utilstrækkelig registrering af salg.

Skattekontrollen bliver frem mod 2024 styrket med 1.000 ekstra medarbejdere fra otte nye skattecentre. Det er derfor vores forventning, at myndighederne forholdsvist hurtigt vil gøre brug af muligheden.

1. januar 2024

Fra 2024 er det et krav, at virksomheder inden for flere brancher skal anvende et digitalt salgsregistreringssystem, hvis virksomheden har en årlig omsætning under 10 mio. kr.

Det gælder:
- Døgnkiosker, købmænd og isbarer.
- Pizzeriaer og grillbarer mv.
- Restauranter og caféer mv.
- Diskoteker og værtshuse mv.

De nye regler kommer til at omfatte mere end 12.000 virksomheder. En stor del af disse virksomheder har allerede et salgssystem, der lever op til kravene.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald, hvis du har brug for snak om de nye regler for dit kasseapparat.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om det digitale salgsregistreringssystem..

Kontakt os