Hartzberg+ bliver med virkning fra den 1. januar 2022 en del af Martinsen.

De stadig stigende krav til revisorers specialviden, kvalitetssikring, compliance, medarbejderudvikling, mv. tager mere og mere tid fra det primære – nemlig at assistere og rådgive virksomhedens kunder.

– Et generationsskifte er ikke lige nærtstående, men det har været vigtigt for mig, at starte processen i god tid. For at sikre mine medarbejdere. Og for at sikre mit hjerteblod, siger indehaver af Hartzberg+, Hans Peter Hartzberg.

For Martinsen betyder en fusion, at virksomheden bliver større og endnu stærkere i København og på resten af Sjælland. Virksomheden vækster, og ønsker at kunne fortsætte denne vækst.

– Branchen oplever i øjeblikket en knaphed på ressourcer ift. at rekruttere nye medarbejdere. Flere skifter branchen ud med et job i helt andre brancher. Sådan oplever Martinsen også jobmarkedet. Med fusionen med Hartzberg+ tilføres Martinsen en række kompetente medarbejdere, siger Leif Tomasson, som er partner og statsautoriseret revisor i Martinsen.

 

Styrkelse af de samlede kompetencer og konkurrenceevne

Sammen står vi stærkere, og fusionen medfører en styrkelse af virksomhedens samlede kompetencer og konkurrenceevne gennem en forbedret ressourceudnyttelse og videndeling.

– Det er vores klare ambition, at fortsætte som en stærk revisionspartner. Udover at finde en samarbejdspartner, som kan håndtere de faglige udfordringer, har jeg lagt stor vægt på, at virksomhedskulturen, herunder det københavnske islæt samt evnen til at håndtere alle kundetyper og kundestørrelser, er sammenfaldende. Disse hensyn har bevirket, at en fusion med Martinsen er oplagt, fortsætter Hans Peter Hartzberg.

Alle medarbejdere i de fusionerede virksomheder fortsætter som hidtil, og kunderne vil derfor fremover blive betjent af de samme og velkendte medarbejdere som i dag. Ved fusionen indtræder statsautoriseret revisor Hans Peter Hartzberg som partner i Martinsen.

 

Samme adresse i løbet af første kvartal i 2022

Gennem de 81 år Martinsen har eksisteret, er virksomheden vokset til at være et af de større rådgivnings- og revisionsfirmaer i Danmark, netop ved at udvikle sig sammen med sine kunder. Siden 2009 har Martinsen haft kontor i København, og med fusionen styrker Martinsen fortsat sin tilstedeværelse i København.

– Den position vil vi gerne videreudvikle, og sammenlægning med Hartzberg+ giver os endnu bedre mulighed for, at vi i Martinsen kan servicere vores kunder i København og resten af Sjælland med gode løsnings- og udviklingsmuligheder, slutter Leif Tomasson fra Martinsen.

Fusionen sker pr. 1. januar 2022. I løbet af det første kvartal i 2022 sidder alle medarbejdere sammen på fælles adresse i Parken på Øster Allé 42.