Presset på danske virksomheder er stigende med flere og flere coronasmittede danskere, europæere og amerikanere. Mange danske SMV’er mærker nu for alvor konsekvenserne af covid-19-krisen, og der er behov for et markant politisk indgreb, hvis en ny økonomisk krise skal undgås.

Regeringen har på den baggrund offentliggjort en række initiativer til dansk erhvervsliv i lyset af covid-19 som hjælp til den alvorlige situation. Initiativerne skal hjælpe med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som spredningen af covid-19 har haft og vil kunne få.

Et af initiativerne giver mulighed for at udskyde betalingsfristen for store virksomheders indbetaling af moms, a-skat og arbejdsmarkedsbidrag med 3 måneder samt selskaber kan nedsætte selskabsskattebetalingen, hvis de forventer faldende indtjening. Det skulle svare til ekstra likviditet for ca. 125 mia. kr., som kan benyttes af de pressede virksomheder.

 

Forlængelse af virksomheders betalingsfrister for moms

Covid-19 har påvirket den globale vækst, som er på vej ned i fart. Det er derfor besluttet at holde hånden under dansk økonomi, så danske virksomheder ikke bliver presset på deres likviditet.

Derfor forlænges betalingsfristen for momsafregning midlertidigt. Det vil skabe en likviditetsmæssig buffer for virksomhederne. Betalingsfristen for store virksomheders momsbetaling forlænges for 3 månedlige rater (betalingerne for marts, april og maj) med 30 dage.

Store virksomheder er defineret som virksomheder med en årlig momspligtig omsætning over 50 mio. kr.

Det skønnes med usikkerhed at styrke likviditeten i virksomhederne med ca. 35 mia. kr. Det undersøges lige nu, om afgiftperioderne for små og mellemstore virksomheder kan forlænges.

 

Gældende regler

Afgiftsperiode Betalingsfrist
Store virksomheder 1. marts – 31. marts 27. april 2020
1. april – 30. april 25. maj 2020
1. maj – 31. maj 25. juni 2020

 

Udskudt betaling

Afgiftsperiode Betalingsfrist
Store virksomheder 1. marts – 31. marts 25. maj 2020
1. april – 30. april 25. juni 2020
1. maj – 31. maj 25. juli 2020

 

Forlængelse af virksomheders betalingsfrister for indeholdt AM-bidrag og A-skat

Covid-19 har påvirket den globale vækst, som er på vej ned i fart. Der er derfor besluttet at holde hånden under dansk økonomi, så danske virksomheder ikke bliver presset på deres likviditet. Derfor forlænges virksomheders betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag midlertidigt. Det vil skabe en likviditetsmæssig buffer for virksomhederne.

Betalingsfristerne forlænges for 3 månedlige rater (betalinger for april, maj og juni) med 4 måneder. Det skønnes med usikkerhed at styrke likviditeten i virksomhederne med ca. 90 mia. kr. i 4 måneder.

 

Små og mellemstore virksomheder

Gældende regler Udskudt betaling
April-rate 11. maj 2020 10. september 2020
Maj-rate 10. juni 2020 12. oktober 2020
Juni-rate 10. juli 2020 10. november 2020

 

Store virksomheder

Gældende regler Udskudt betaling
April-rate 30. april 2020 31. august 2020
Maj-rate 29. maj 2020 30. september 2020
Juni-rate 30. juni 2020 30. oktober 2020

 

Den vedtagne lov berørte ikke A-skat og am-bidrag for marts, da it-systemerne i Skattestyrelsen ikke kunne håndtere den ændring. Skatteministeriet forsøger nu at komme en nærmere afgrænset del af erhvervslivet i møde ved at give dem adgang til at blive fritaget for renter og gebyrer for ikke-betalt A-skat og AM-bidrag for marts.

For små- og mellemstore virksomheder er det indbetalingsfristen den 14. april 2020 og for store virksomheder drejer det sig om indbetalingsfristen den 31. marts 2020.

Se hvilke brancher, som er omfattet her

 

Acontoskat for selskabsskat

Selskaberne skal den 20. marts indbetale acontoskat for første halvår 2020.

Hvis et selskab forventer, at indkomstforholdene i 2020 vil afvige væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære acontoskat, kan selskabet selv nedsætte betalingen.

Skattestyrelsen kan efterfølgende bede om den nødvendige dokumentation for de ændrede indkomstforhold.

Skatteforvaltningen vil informere om denne mulighed for virksomhederne samtidig med informationen om de lempede betalingsfrister.

 

Regeringens samlede tiltag

Du kan læse mere om regeringens samlede tiltag

Læs mere

Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Vi står altid klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om de nye skatteregler og afgifter.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om, hvad hjælpepakken som følge af covid-19-smittespredningen betyder for dig og din virksomhed.

Kontakt os