Med virkning fra 1. januar 2021 er reglerne for godtgørelse af elafgift blevet forenklede, og mange virksomheder har fået ret til en større godtgørelse.

Med de nye regler vil der være den samme ret til godtgørelse af elafgift, uanset om virksomheder anvender el til såkaldte procesformål (fx el til drift af maskiner og it-udstyr og til belysning) eller til opvarmning af rum og vand samt komfortkøling.

Med ændringen har flere virksomheder fået et økonomisk incitament til at anvende el til opvarmning.

 

Gamle regler – hovedregel for godtgørelse i 2020

Momsregistrerede virksomheder, der ikke var omfattet af reglerne om delvis momsfradragsret, og som ikke var omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven (dette bilag bliver nærmere beskrevet senere i artiklen), havde i 2020 ret til at få godtgjort hele elafgiften fratrukket 0,4 øre pr. kWh af den el, som blev anvendt til procesformål.

Det gav en godtgørelse på 88,8 øre pr. kWh.

Hvis virksomhederne brugte el til opvarmning af rum og vand samt komfortkøling, havde de kun ret til at få godtgjort 68,2 øre pr. kWh.

Hvis el blev anvendt til såvel procesformål som opvarmning af rum og vand samt komfortkøling, skulle forbruget opdeles, såfremt virksomhederne skulle have ret til godtgørelse af elafgiften af el anvendt til procesformål.

Udgangspunktet var, at der da skulle ske en måling af den el, der blev forbrugt til procesformål.

 

Nye regler – hovedregel for godtgørelse i 2021

Med de nye regler har momsregistrerede virksomheder, der ikke er omfattet af reglerne om delvis momsfradragsret, og som ikke er omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven, ret til at få godtgjort hele elafgiften fratrukket 0,4 øre pr. kWh af deres samlede forbrug af el.

Da elafgiften udgør 90 øre pr. kWh i 2021, kan de dermed få godtgjort 89,6 øre pr. kWh af elafgiften af den el, som anvendes til såvel procesformål som til opvarmning af rum og vand samt til komfortkøling.

Størrelsen af disse virksomheders godtgørelse af elafgift er således ikke længere afhængig af, hvad de anvender el til. Det er derfor heller ikke længere nødvendigt af hensyn til reglerne for godtgørelse af elafgift at måle forbruget af el til procesformål, hvis en virksomhed både anvender el til procesformål og til opvarmning af rum og vand samt komfortkøling.

 

Virksomheder omfattet af elafgiftslovens bilag 1

Bilag 1 til elafgiftsloven er oprindeligt fra 1979, og det omfatter i dag følgende virksomheder/brancher: ”Advokater, arkitekter, bureauer (bl.a. vagtbureauer, ægteskabsbureauer), landinspektører, mæglere, reklame, revisorer og rådgivende ingeniører”.

For disse ”bilagsvirksomheder” gælder fortsat, at de ikke har ret til godtgørelse af nogen del af elafgiften af el forbrugt til procesformål, men de har ret til godtgørelse af en del af afgiften af den el, som er anvendt til opvarmning af rum og vand samt komfortkøling.

Fra 1. januar 2023 får ”bilagsvirksomhederne” også ret til godtgørelse af elafgift af el anvendt til procesformål og bliver dermed ligestillede med de momsregistrerede virksomheder, der ikke er ”bilagsvirksomheder”.

 

Energiafgifter og -satser for 2021

Få et overblik over ændrede energiafgifter og -satser for 2021

Energiafgifter – og satser

Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak  om, hvad de forenklede regler betyder for dig og din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om afgifter, skat og moms.

Kontakt os