En række betingelser for godtgørelse af energiafgifter

Der stilles som udgangspunkt følgende betingelser for godtgørelse af energiafgifter (el, olie, kul- og gasafgift):

  • Energien skal være forbrugt af virksomheden.
  • Momsen på energiforbruget skal være fradragsberettiget.
  • Energien må ikke være anvendt til motorbrændstof.
  • Energien må som hovedregel ikke være anvendt til rumvarme, varmt vand eller komfortkøling (gældende frem til 31.12.2020).

Liberale erhverv (advokater arkitekter, bureauer, landinspektører, mæglere, reklamevirksomheder, revisorer og rådgivende ingeniører) kan fortsat kun få delvist godtgjort elafgift.

 

Elafgift

Satserne for elafgift samt godtgørelsen heraf fremgår af nedenstående skema:

Sats 2019 2020 2021
Elafgift – øre / kWh 88,40 89,20 90,00
Reduktion i godtgørelsen – øre / kWh  -0,40  -0,40  -0,40
Godtgørelse i alt – øre / kWh 88,00 88,80 89,60

Alle momsregistrerede virksomheder, herunder også liberale erhverv kan få godtgjort en del af elafgiften af elektricitet anvendt til rumvarme, varmt vand eller komfortkøling (air condition).

Fra 1. januar 2021 er det ikke længere et krav, at virksomhederne skal skelne mellem el anvendt til proces og el anvendt til rumvarme. Fremover kan virksomheder få hele elafgiften med undtagelse af 0,4 øre kWh godtgjort via momsangivelsen i samme omfang som virksomhedensmomsfradragsret.

Det gælder uanset om elektriciteten er anvendt til proces, rumvarme, varmt vand eller komfortkøling.

Denne godtgørelse ydes med følgende satser:

Sats 2019 2020 2021
Godtgørelse af elafgift – øre / kWh 62,50 68,20 89,60

 

Olie- og gasafgift

Afgifterne på olie og gas til procesformål stiger en smule i 2021:

Sats 2019 2020 2021
Olie- og gasafgift – godtgørelsesprocent 92,07 92,07 92,14

 

Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om energiafgifter i din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om afgifter, skat og moms.

Kontakt os