Elafgiften bliver med virkning fra 1. juli 2022 nedsat fra 90,3 øre pr. kWh til 76,3 øre pr. kWh.

Ud over at elafgiften bliver lempet med 14 øre pr. kWh den 1. juli 2022, er det vedtaget, at elafgiften frem mod 2030 trinvist bliver lempet yderligere til 62,9 øre pr. kWh.

 

Elafgift

Satserne for den almindelige elafgift:

Satser – alm. elafgift 2022 2023 2024 2025 2030
Øre/kWh (2022-priser)
Nuværende 90,3 87,1 86,1 79,9 79,9
Efter lempelse 76,3 73,1 70,1 63,9 62,9

Kilde: Skatteministeriet.

For de fleste momsregistrerede virksomheder får lempelsen dog ingen betydning, da de i forvejen kan få godtgjort hele elafgiften med undtagelse af EU’s minimumsafgift på 0,4 øre pr. kWh.

Godtgørelsesreglerne blev i øvrigt ændret væsentligt den 1. januar 2021, så der ikke længere er forskel i godtgørelsessatsen for el til såkaldt procesforbrug og el til rumvarme, opvarmning af brugsvand og komfortkøling.

Læs de ændrede regler her

 

Lempet energiafgifter skal være med til at styrke den grønne omstilling

Regeringen og et enigt Folketing blev i 2018 enige om at lempe energiafgifterne.

Det skal styrke den grønne omstilling og fremme et mere fleksibelt og integreret energisystem og en bedre udnyttelse af overskudsvarmen, samtidig med at det bliver billigere at være dansker og billigere at drive virksomhed.

Læs hele Energiaftalen 2018

 

Liberale erhverv

Liberale erhverv (fx advokater, revisorer, arkitekter, rådgivende ingeniører og bureauer – dog ikke rejsebureauer, turistkontorer og ejendomsadministration), kan frem mod 1. januar 2023 ikke få godtgjort elafgiften på andet elforbrug end til rumvarme, opvarmning af brugsvand og til komfortkøling.

Denne begrænsning ophæves fra 1. januar 2023. Herefter vil liberale erhverv være ligestillet med andre momsregistrerede virksomheder og kan få godtgjort elafgiften af resten af den el, der anvendes i virksomheden.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail, giv os et kald eller kig forbi til en snak om energiafgifter i din virksomhed.

Det gode råd gør en forskel.

Kontakt os