Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort energiafgifter til såkaldte procesformål. Afgifter og satser for godtgørelse bliver ændret en smule i 2020.

 

En række betingelser for godtgørelse af energiafgifter

Der stilles som udgangspunkt følgende betingelser for godtgørelse af energiafgifter (el, olie, kul- og gasafgift):

  • Energien skal være forbrugt af virksomheden.
  • Momsen på energiforbruget skal være fradragsberettiget.
  • Energien må ikke være anvendt til motorbrændstof.
  • Energien må som hovedregel ikke være anvendt til rumvarme, varmt vand eller komfortkøling (air condition).

Liberale erhverv (advokater arkitekter, bureauer, landinspektører, mæglere, reklamevirksomheder, revisorer og rådgivende ingeniører) kan dog ikke få godtgjort elafgift.

 

Elafgift

Satserne for elafgift samt godtgørelsen heraf fremgår af nedenstående skema:

Sats 2019 2020
Elafgift – øre/kWh 88,40 89,20
Reduktion i godtgørelsen – øre/kWh  -0,40  -0,4
Godtgørelse i alt – øre/kWh 88,00 88,80

Alle momsregistrerede virksomheder, herunder også liberale erhverv kan få godtgjort en del af elafgiften af elektricitet anvendt til rumvarme, varmt vand eller komfortkøling (air condition).

Denne godtgørelse ydes med følgende satser:

Sats 2019 2020
Godtgørelse af elafgift – øre/kWh 62,50 68,20

 

Olie, kul- og gasafgift

Afgifterne på olie, gas og kul stiger en smule i 2020, mens den procentvise godtgørelse af afgifterne er uændret:

Sats 2019 2020
Olie, kul- og gasafgift Pct. af afgiften 92,07 92,07

 

Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om energiafgifter på procesformål i din virksomhed.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om afgifter, skat og moms.

Kontakt os