De økonomiske konsekvenser ved covid-19 viser sig i stigende grad for dansk erhvervsliv og danske lønmodtagere. Danske virksomhed oplever likviditetsmæssige udfordringer. Regeringen foreslår derfor en række ekstraordinære tiltag for at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet.

 

Lempede betalingsvilkår skal styrke likviditeten i mindre virksomheder

Tiltagene skal ses i forlængelse af de tiltag om at udskyde afregning af A-skat og AM-bidrag samt moms for store virksomheder og selskaber, som regeringen allerede har præsenteret.

Regeringens forslag til nye tiltag over for mindre virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende forventes at forbedre med ca. 15 mia. kr. for små virksomheder og ca. 20 mia. kr. for mellemstore virksomheder. Derudover skønnes likviditeten som følge af udskydelse af betalingen af B-skat at blive øget med ca. 5 mia. kr.

 

Udskydelse af momsfrister for små og mellemstore virksomheder

Konkret foreslår regeringen at udskyde momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder ved at sammenlægge to afgiftsperioder. Det betyder, at betalingsfristen for den første afgiftsperiode udskydes, så den svarer til betalingsfristen for den anden afgiftsperiode.

Små virksomheder skal dermed først betale moms den 1. marts 2021, mens mellemstore virksomheder først skal betale den 1. september i år.

 

Små virksomheder

Gældende regler Udskudt betaling
1. halvår 2020 1. september 2020 1. marts 2021

 

Mellemstore virksomheder

Gældende regler Udskudt betaling
1. kvartal 2020 2. juni 2020 1. september 2020

 

Virksomheder, der skal have moms tilbage, kan fortsat få udbetalt moms inden for de gældende frister. Disse virksomheders likviditet bliver dermed ikke berørt af forslaget.

 

Udskydelse af B-skat

For at selvstændigt erhvervsdrivende også får en likviditetsmæssig håndsrækning, foreslås det at udskyde fristerne for indbetaling af B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag.

Læs mere

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om de nye regler for skat, moms, revision og regnskab.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om, hvad hjælpepakken som følge af covid-19-smittespredningen betyder for dig og din virksomhed.

Kontakt os