Små og mellemstore virksomheder har under covid-19-pandemien haft mulighed for at tage rentefrie lån til A-skatter og moms hos Skattestyrelsen.

Det er ikke længere muligt at søge om disse lån, tværtimod nærmer forfaldsdatoen sig. Lån, der oprindeligt forfaldt til betaling henholdsvis den 1. november 2021 og den 1. februar 2022, har fået udskudt forfaldsdatoen til den 1. april 2022.

Hvis din virksomhed ikke har likviditet til indfrielse af lånene, er der åbnet mulighed for en udvidet betalingsordning, når visse betingelser er opfyldt.

 

Momslån

For små virksomheder var der mulighed for momslån gældende for indberetningsperioden 2. halvår 2019 samt 1. og 2. halvår 2020.

For mellemstore virksomheder var det gældende for 4. kvartal 2019, 3. og 4. kvartal 2020 samt 1. kvartal 2021. For momslån vedrørende 1. kvartal 2021 er der dog først frist til betaling den 1. november 2022.

 

A-skatter

Lån til A-skatter, der forfalder til betaling den 1. april 2022, vedrører indberetninger for januar 2021 for små og mellemstore virksomheder og februar 2021 for store virksomheder.

Der er ­flere forskellige forfaldsdatoer knyttet til forskellige indberetningsperioder, hvor der var mulighed for at tage imod lån til A-skatterne.

Forfaldsdatoer Indberetningsperiode Indberetningsperiode
Små og mellemstore virksomheder Store virksomheder
1. april 2022 januar 2021 februar 2021
1. juni 2022 september 2020 og februar 2021 september 2020 og marts 2021
1. november 2022 august 2020 og december 2020 august 2020 og december 2020
1. februar 2023 marts 2021 april 2021
1. maj 2023 oktober 2020 oktober 2020

 

Betalingsordning med Skattestyrelsen

Hvis din virksomhed har udfordringer med tilbagebetaling af lånene, er der mulighed for at anmode om en betalingsordning.

Denne betalingsordning er udvidet med op til 24 måneder mod almindeligvis 12 måneder.

Der er dog en række betingelser, som skal være opfyldt, for at der kan indgås en betalingsordning, herunder:

  • Der må ikke være skattekontogæld under inddrivelse
  • Betalingsordninger på skattekontoen skal være overholdt inden for den sidste måned
  • Der kan kun være en betalingsordning ad gangen
  • Der kan ikke ændres afgiftsperiode, når der oprettes en betalingsordning
  • Hvis der er fastsat foreløbige indberetninger, fordi lånene ikke tidligere er blevet indberettet, skal der ske indberetning af disse, før der kan oprettes en betalingsordning.

En betalingsordning med Skattestyrelsen er imidlertid ikke gratis. Det koster pt. 0,7 % i rente om måneden, svarende til en årlig rente på 8,4 %. Renten er ikke fradragsberettiget.

Hvis du ønsker at gøre brug af den nye mulighed er det vigtigt, at få betalt gamle betalingsordninger ud i god tid inden den 15. marts 2022. SKAT skal have mulighed for at registrere indbetalingerne og åbne op i TastSelv Erhverv for at lave en ny betalingsordning.

Følg tringuide, hvis du er i tvivl om du har gæld til inddrivelse eller gæld på skattekontoen.

 

Angivelsesperioder

 

Momsangivelsesperioder

Momsangivelsesperioder afhænger af størrelsen af en virksomhed.

Små virksomheder med en årlig omsætning på under 5 mio. kr. skal angive momsen halvårligt, mens mellemstore virksomheder, der har en årlig omsætning på mellem 5 mio. kr. og 50 mio. kr., skal angive momsen kvartalsvist. Store virksomheder med en årlig omsætning på over 50 mio. kr. skal angive momsen månedligt.

 

Angivelsesperioder for A-skat og AM-bidrag

Hvis de årlige AM-bidrag er under 250.000 kr., og/eller A-skatter er under 1. mio. kr., bliver en virksomhed i denne sammenhæng betragtet som en lille eller mellemstor virksomhed.

Hvis disse grænser overskrides, bliver virksomheden betragtet som stor.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om dine momslån og din mulighed for en betalingsordning.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os her