Hvis du sidste år har solgt en bolig, du ikke selv bor i, skal du oplyse gevinst eller tab til Skattestyrelsen senest 1. september 2020. Herefter går Skattestyrelsen i gang med en kontrol.

På baggrund i tidligere års erfaringer med at udsende påmindelsesbreve, har Skattestyrelsen fra 1. september 2020 igen i år udsendt breve ud til de borgere, der har solgt en bolig, de ikke selv bor i. Vel og mærke til borgere, som inden fristen udløber, ikke har fået oplyst henholdsvis tab eller gevinst af deres salg.

Langt størstedelen drejer sig om salg af forældrekøbslejligheder.

 

Skattestyrelsens kontrol af gevinster og tab

Skattestyrelsens kontrol af gevinster og tab ved salg af ejendomme sidste år har ind til videre resulteret i, at styrelsen har sendt regninger ud for ca. 28 mio. kr. fordelt på ca. 240 borgere. Tallet dækker over mange forskellige sager og forskellige forhøjelser i de berørte borgeres indkomster.

I enkelte tilfælde har undladelsen af at oplyse en gevinst også udløst bøder på op til 160.000 kr.

Skattestyrelsen vil, når fristen for at indberette sidste års salg af fx forældrekøbslejligheder udløber, starte en landsdækkende kontrol af, om borgerne har husket at selvangive deres salg. Er det ikke sket, sender Skattestyrelsen et brev, hvori styrelsen bl.a. beskriver reglerne og opfordrer til at få selvangivet.

Du skal selvangive til skattemyndighederne, uanset om det drejer sig om tab eller gevinst på salg af boligen.

 

Læs andre relaterede artikler:

Muligheder og faldgruber ved investering af midler i virksomhedsordningen

Forældrekøb fortsætter i virksomhedsordningen

Skattemæssige regler og muligheder ved forældrekøb

Book et uforpligtende møde om salg af fast ejendom

Vi står klar til at hjælpe dig

Det er vigtigt, at du får taget stilling til, om du har haft en gevinst, som kan være skattepligtig. Selvom det kan være et relativt kompliceret område, er det vigtigt at få kigget på det, idet en manglende indberetning til Skattestyrelsen kan resultere i både en restskat og eventuel efterfølgende bøde.

Send os en mail eller giv os et kald til en snak – vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os