Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

I publikationen kan du bl.a. læse om emnerne:

  • Lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller måske trippelbeskatning

  • En bruttoskat på 32,84 % – hvem kan nøjes med det?

  • Hvordan er det med fristerne – ikke mindst de grove?

  • Momshåndtering ved salg af gavekort

  • Boligudlejningsejendomme og moms

  • Nye love, højesteretsdomme og administrative afgørelser

Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent Skatteinformation - januar 2019

Formålet med publikationen Skatteinformation januar 2019 er at give dig et overblik over aktuelle skatteforhold og blive klogere på nye love, domme og afgørelser.

Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser, hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Hent den seneste publikation

Indhold i Skatteinformation januar 2019

Lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller måske trippelbeskatning

En lønmodtager bliver ikke selvstændig erhvervsdrivende ved at skrive en faktura i stedet for at få en lønseddel. De skattemæssige konsekvenser er næsten uoverskuelige, hvis fakturaen for lønmodtagerjobbet er udstedt af et selskab. I så fald kan trippelbeskatning blive konsekvensen af den manglende lønseddel.

En bruttoskat på 32,84 % – hvem kan nøjes med det?

8 % i arbejdsmarkedsbidrag og 27 % i bruttoskat på løn giver en effektiv skat på 32,84 %. Denne skatteprocent gælder for de personer, der opfylder betingelserne i den såkaldte forsker- eller ekspertordning. Man behøver ikke være forsker eller en særlig ekspert for at blive omfattet af ordningen. Formålet med ordningen er at forbedre danske virksomheders mulighed for at tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Også fodbold- og håndboldspillere kan anvende den særlige skatteordning.

Hvordan er det med fristerne – ikke mindst de grove?

Vi selvangiver og gerne så rigtigt som muligt. Elektronisk selvangivelse er stort set et krav for alle. Hvis Skattestyrelsen ikke er enig i de oplysninger, som vi har afgivet, resulterer det som regel i, at den selvangivne indkomst bliver ændret. Hvordan er det nu med fristerne for Skattestyrelsens ændring af indkomsten? I artiklen er der særlig fokus på de tilfælde, hvor Skattestyrelsen mener, at indkomsten kan forhøjes, selv om den ordinære frist for ændring er udløbet. Er de afgivne oplysninger af en sådan karakter, at der er handlet groft uagtsomt, og sender Skattestyrelsen en rettidig afgørelse herom, gælder en længere frist.

Momshåndtering ved salg af gavekort

Den momsmæssige behandling af salg af gavekort har de seneste år givet anledning til en del anmodninger om bindende svar med henblik på at få fastlagt, om der skal betales moms ved salget af gavekortet, eller om der først skal betales moms ved indløsning/brug af gavekortet. Problemet har hidtil været, at den danske momslov og momssystemdirektivet ikke indeholder en definition af, hvad der forstås ved gavekort (voucher), eller hvordan momspligten skal fastlægges. Fra den 1. juli 2019 er der ens regler i hele EU.

Boligudlejningsejendomme og moms

Enhver udlejning af boligejendomme er fritaget for moms. Der er således ingen mulighed for frivillig momsregistrering af boligudlejningsejendomme. Baggrunden for dette er, at man ikke vil belaste lejere med moms, når de lejer deres private bolig. Det betyder dog ikke, at ejere af boligudlejningsejendomme helt kan undlade at interessere sig for moms. Manglende opmærksomhed på byggemoms eller manglende anvendelse af reglerne om momsfri virksomhedsoverdragelse ved salg kan medføre betydelige økonomiske konsekvenser.

Få events og nyheder direkte i din indbakke

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med events og nyheder inden for revision, skat, moms og økonomisk rådgivning.

[activecampaign form=1]