Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

I publikationen kan du bl.a. læse om emnerne:

  • Reklame og repræsentation – fradrag og beskatning
  • Skub skatten af en ejendomsfortjeneste
  • Altid fradrag for løn
  • Flytning til Danmark – det rigtige tidspunkt!
  • Momsregistrering for udenlandske byggefirmaer
  • Momskompensation til velgørende foreninger
  • Nye love, højesteretsdomme og administrative afgørelser
Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent publikationen Skatteinformation, januar 2018

Formålet med publikationen “Skatteinformation januar 2018” er at give dig et overblik over aktuelle skatteforhold. Bliv klogere på nye love, domme og afgørelser. Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser, hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Få den fulde publikation

Indhold i publikationen Skatteinformation, januar 2018

Reklame og repræsentation - Fradrag og beskatning

Den skatte- og momsmæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til tvivl. Personaleudgifter kan skattemæssigt fratrækkes fuldt ud, men gælder dette også, når der er tale om arrangementer, hvor der deltager forretningsforbindelser?

Skub skatten af en ejendomsfortjeneste

Ved salg af en erhvervsejendom skal der betales skat af en fortjeneste. Finanskrisen og årene herefter har i vidt omfang betydet, at der ved salg af ejendomme ofte ikke er konstateret en skattepligtig avance. Nu ser verden heldigvis anderledes ud, og salg af ejendomme betyder ofte, at der igen konstateres en fortjeneste.

Altid fradrag for løn – kun næsten!

Driftsomkostningsbegrebet er udvidet, når det gælder erhvervsmæssige lønudgifter til virksomhedens medarbejdere og honorarer til bestyrelsesmedlemmer. Det betyder blandt andet, at der skattemæssigt er fradrag for løn til medarbejdere, der udfører arbejde i forbindelse med opkøb af en anden virksomhed.

Flytning til Danmark – det rigtige tidspunkt!

Erhverver en person, der er bosiddende i udlandet, og som ikke er fuldt skattepligtig til Danmark, en dansk helårsbolig, bliver personen først omfattet af fuld dansk skattepligt, når han tager ophold i Danmark.

Momsregistrering – udenlandske byggefirmaer

Når udenlandske virksomheder kommer til Danmark for at udføre byggearbejder på fast ejendom, opstår spørgsmålet ofte, om den udenlandske virksomhed skal lade sig momsregistrere her i landet og opkræve dansk moms. Som udgangspunkt skal den udenlandske virksomhed ikke lade sig momsregistrere, medmindre den enten har et fast forretningssted her i landet, eller byggearbejdet leveres til private, eller den er pligtig til at lade sig momsregistrere for at kunne påtage sig momsbetalingspligten ved brug af udenlandske underleverandører.

Momskompensation til velgørende foreninger

Almenvelgørende foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. er som regel ikke registreret for momspligtigt salg af varer eller tjenesteydelser. Hvis de er registreret for moms, vil deres momspligtige salg ofte være af beskeden karakter, hvorfor deres ret til fradrag for købsmoms under alle omstændigheder vil være relativt begrænset.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.

[activecampaign form=1]