Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Emner:

  • Selvangivelsen 2015
  • Og så er der lige det med RETSSIKKERHED!
  • Kan vi trække fra eller skal vi aktivere?
  • Kan jeg stille sikkerhed i virksomhedsaktiver – eller skal jeg betale skat?
  • Udbytte til udenlandske aktionærer – skal der betales skat i Danmark?
  • Skal din virksomhed momsregistreres i udlandet?
  • Momsfri virksomhedsoverdragelse – er momsreguleringsforpligtelsen overdraget?
  • Nye love, domme og afgørelser
Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent publikationen Skatteinformation, januar 2016

Formålet med publikationen “Skatteinformation januar 2016” er at give dig et overblik over aktuelle skatteforhold. Bliv klogere på nye love, domme og afgørelser. Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser, hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Få den fulde publikation

Indhold i publikationen Skatteinformation, januar 2016

Selvangivelsen for 2015

Senest 1. maj 2016, ja måske kan man vente til 1. juli 2016, skal selvangivelsen igen indtastes på SKATs hjemmeside Det lyder nemt, og det er det også i rigtig mange tilfælde Men til tider kan digitale løsninger dog godt drille, så man er ved at give op Men arbejdet skal gøres!

Og så er der lige det med RETSSIKKERHED!

Den tilsyneladende endeløse strøm af sager, der har ramt SKAT i de senere år, har intensiveret den livlige debat, der har været ført de seneste årtier om skat og retssikkerhed Hvad er baggrunden for debatten og hvad er retssikkerhed egentlig for en størrelse?

Kan vi trække fra eller skal vi aktivere?

Sondringen mellem vedligeholdelsesudgifter og forbed- ringsudgifter er af central betydning for ejere af udlej- ningsejendomme og andre erhvervsejendomme Udgifter til vedligeholdelse kan skattemæssigt fratrækkes, hvorimod udgifter til forbedring skal aktiveres.

Kan jeg stille sikkerhed i virksomhedsaktiver – eller skal jeg betale skat?

Til og med den 10. juni 2014 kunne selvstændigt erhvervsdrivende – uden skattemæssige konsekvenser – optage et lån i privat regi og stille sikkerhed i aktiver placeret i virksomhedsordningen Denne meget anvendte fremgangsmåde satte Folketinget umiddelbart en stopper for i sommeren 2014

Udbytte til udenlandske aktionærer – skal der betales skat i Danmark?

Udbytte til udenlandske personaktionærer, der kun er omfattet af begrænset skattepligt til Danmark, kan maksi- malt beskattes med den procent, der fremgår af loven (27 %/15 %), men den reelle beskatning må ikke overstige den procent, der er aftalt i en dobbeltbeskatningsoverens- komst

Skal din virksomhed momsregistreres i udlandet?

Reglerne for afregning af moms ved handel med varer og tjenesteydelser over landegrænserne er med tiden gjort mere enkle forstået på den måde, at en større del af handlerne i dag reelt sker uden moms efter reglerne om ”reverse charge”/omvendt betalingspligt

Momsfri virksomhedsoverdragelse – er momsreguleringsforpligtelsen overdraget?

Når en momsregistreret virksomhed sælger aktiver som eksempelvis maskiner, inventar og driftsmidler, skal virksomheden som hovedregel afregne udgående moms af salgssummen

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.

[activecampaign form=1]