Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

I publikationen kan du bl.a. læse om emnerne:

  • Beskatning af aktionærlån – praksis er uden nåde!
  • Splitleasing – er der faldgruber? Hvad er splitleasing? Krav til en splitleasingordning og beskatning af fri bil trods splitleasingaftale.
  • Bekæmpelse af skatteflugt
  • Hvad betyder Brexit i forhold til moms og told? For varer og tjenesteydelser? For momsregistrering og -refusion.
  • Momsfradrag ved køb af mad og drikke.
  • Ny lovgivning for udlejning af helårsbolig til ferie- og fritidsformål, skattefri seniorpræmie, befordringsfradrag og logifradrag til øboere, medarbejderaktier, afskaffelse af iværksætterselskabsformen.
  • Højesteretsdomme og administrative afgørelser.

Hent Skatteinformation 2019

Formålet med publikationen “Skatteinformation august 2019” er at give dig et overblik over aktuelle skatteforhold og blive klogere på nye love, domme og afgørelser.

Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser, hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Hent den samlede publikation her

Indhold i Skatteinformation august 2019

Beskatning af aktionærlån – praksis er uden nåde!

De gældende regler om beskatning af aktionærlån gælder for lån mv., der er opstået den 14. august 2012, nemlig den dag hvor lovforslaget blev fremsat i Folketinget. Lån skal forstås i meget vid forstand og omfatter også sikkerhedsstillelse, et selskabs overtagelse af en fordring på hovedaktionæren, udlån til ægtefælle osv.

Splitleasing – er der faldgruber?

Arbejdsgiverbetalt bil, der benyttes privat, betyder beskatning af fri bil. Beskatningens størrelse er uafhængig af omfanget af den private kørsel.

Bekæmpelse af skatteflugt

Legalitetsprincippet og muligheden for forudberegnelighed er vigtige elementer i borgernes retssikkerhed. Det er også indlysende, at et samfund ikke kan acceptere, at der sker skatteudhuling og indkomstoverflytning.

Brexit – betydningen for moms og told

Storbritannien forlader, som det ser ud på nuværende tidspunkt, EU senest den 31. oktober 2019. EU og Storbritannien forhandler om en udtrædelsesaftale, der skal formulere betingelserne og reglerne for, hvordan briterne skal forlade EU.

Momsfradrag ved køb af mad og drikke

En virksomhed kan som hovedregel ikke fratrække moms af udgifter til mad og drikke på sin momsangivelse. Læs om regler for restaurationsudgifter, mødeservering og overarbejdsservering.

Få aktuel faglig viden direkte i din indbakke

Skriver du dig op til vores nyhedsbrev, kvitterer vi med nyeste faglige viden indenfor rådgivning og revision direkte i din indbakke.

[activecampaign form=1]