Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland.

Vi har valgt at gøre det i form af denne publikation. Publikationen er opdateret med de regler, der er gældende for 2018.

Publikationen dækker de fleste situationer, man kan komme ud for. Både lønmodtagere, bestyrelsesmedlemmer og erhvervsdrivende kan anvende reglerne, men på hver deres måde.

Et af de vigtigste punkter er reglerne for dokumentation af korrekt udbetaling. Det er sådan, at udbetalingerne bliver skattepligtige, hvis ikke man har dokumentation for korrekt udbetaling.

Download hele publikationen via nedenstående link.

Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent publikationen Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2018

Formålet med publikationen “Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2018” er at forklare reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Bliv klogere reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland. Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser, hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Få den fulde publikation

Indhold i publikationen Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2018

Rejsegodtgørelse

Danske og udenlandske arbejdsgivere kan udbetale skattefri godtgørelse for udgifter, der påføres lønmodtager, fordi lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

Fradrag i forbindelse med rejser

Fra og med 2013 er fradraget for rejseudgifter maksimeret til 25.000 kr. pr. lønmodtager. Grænsebeløbet udgør 26.200 kr. i 2016, 26.800 kr. i 2017 og 27.400 kr. i 2018.

Godtgørelse ved kursusdeltagelse

Der er skattefrihed for udgifter i forbindelse med uddannelser og kurser, når ydelserne modtages fra en arbejdsgiver som led i et ansættelsesforhold, som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, eller når kurset gives ved ophør af et ansættelsesforhold, af personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollegiale organer, herunder Folketinget og kommunalbestyrelser, samt til medlemmer af en fagforening, arbejdsløshedskasse eller pensionskasse.

Dokumentationskrav ved rejse

I forbindelse med udbetaling af rejsegodtgørelse til den ansatte skal arbejdsgiveren kontrollere, om betingelserne for udbetalingen af skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt.

Befordringsgodtgørelse

For at medarbejderen kan modtage skattefri befordringsgodtgørelse, skal arbejdsgiveren føre kontrol med antallet af kørte kilometer, og at betingelserne for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse er opfyldt.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.

[activecampaign form=1]