Fra den 11. marts 2024 har du og 4,8 mio. danskere kunnet se og rette årsopgørelsen 2023 i TastSelv på skat.dk.

Skattemyndighederne indhenter automatisk oplysninger fra arbejdsgiver, bank, realkreditinstitut, pensionsselskaber, fagforening og A-kasse. Oplysningerne er fortrykt på årsopgørelsen, men det er dit eget ansvar at sikre, at alle oplysninger er med, og at de indhentede oplysninger er korrekte.

 

Disse indtægter og fradrag kræver din særlige opmærksomhed

Netop nu er Skattestyrelsen modtager og gennemgår mere end 290 mio. tredjepartsoplysninger fra bl.a. arbejdsgivere, pengeinstitutter og fagforeninger, der danner grundlaget for årsopgørelsen. Du skal være opmærksom på nedenstående indtægter og fradrag i forhold til behov for rettelser:

 • Kørselsfradrag (befordringsfradrag)
 • Servicefradrag
 • Håndværkerfradrag
 • Gevinst og tab på aktier og andre værdipapirer
 • Indtægter fra deleøkonomi (fx udlejning af værelse, bolig og bil)
 • Børnebidrag
 • Ægtefællebidrag
 • Kost og logi og dobbelt husførelse
 • Udlandsforhold (også hvis du har betalt skat i udlandet)
 • Fradrag på privat gæld
 • Fradrag for donationer til velgørende organisationer

Du har mulighed for at ændre i de indberettede oplysninger frem til den 1. maj 2024, hvorefter du vil modtage en ny årsopgørelse.

 

Sådan er dine tidsfrister for ændringer, ind- og udbetalinger

Fristen for at rette årsopgørelsen 2022 i den almindelige selvangivelse er den 1. maj 2024.

Hvis du ikke har ændringer til årsopgørelsen og har overskydende skat til gode, vil beløbet (under 100.000 kr.) blive udbetalt til ens NemKonto fra 12. april 2024.

Hvis du derimod har restskat, kan denne betales frem til den 1. juli 2024 inklusive et tillæg på 5,5% regnet fra 1. januar og frem til betalingsdatoen.

Hvis restskatten ikke betales senest den 1. juli 2023, vil en restskat på op til 23.973 kr. inklusive et fast procenttillæg på 7,5% blive indregnet i skatten for 2025. Den del af restskatten, der overstiger 23.973  kr., opkræves inklusive procenttillæg i 3 rater – i august, september og oktober 2024.

Tidsplanen for årsopgørelsen 2023

Tidsplanen for årsopgørelsen 2023 ser således ud:

Februar 2024

Skattestyrelsen indsamler oplysninger fra arbejdsgiver og bank, og udarbejder skatteberegninger

11. marts 2024

Årsopgørelse er klar og kan ses i TastSelv.

12. april 2024

Første udbetalinger af overskydende skat. I nogle tilfælde tager det lidt længere tid.

1. maj 2024

Frist for at rette i årsopgørelsen i den almindelige selvangivelse.

1. juli 2024

Frist for at udfylde oplysningsskema i udvidet selvangivelse.

1. juli 2024

Frist for indbetaling af restskat uden procenttillæg.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om dine fradrag eller et overblik over din årsopgørelse for 2023.

Kontakt os her