Vil du fortsat beholde de indefrosne feriepenge i virksomheden?

I juli 2021 fik du første gang den årlige oversigt fra Lønmodtagernes Feriemidler.

På oversigten er årets opkrævning til Lønmodtagernes Feriemidler opgjort. Hvis der i året ikke er forfaldne beløb til betaling, skal virksomheden i stedet aktivt bekræfte, at de fortsat ønsker at beholde de indefrosne feriemidler i virksomheden.

Din virksomhed bliver opkrævet feriepenge fra overgangsåret for medarbejdere, der har ret til at få feriepengene udbetalt fra Lønmodtagernes Feriemidler. Det sker årligt helt automatisk, hvis medarbejderen:

  • dør
  • har ansøgt om udbetaling af feriepengene fx ved udrejse fra Danmark eller tilkendt førtidspension mv.
  • når folkepensionsalderen
  • har optjent feriepenge, der ikke overstiger 1.500 kr. i overgangsåret

Det er uden betydning for arbejdsgivers ret til at beholde feriemidlerne i virksomheden, om medarbejderen ansøger om og får førtidigt udbetalt ved ansøgningsrunderne i 2020 og 2021.

Feriemidlerne for disse medarbejde vil din virksomhed skulle indbetale, når medarbejderen når folkepensionsalderen eller dør, eller hvis de indberettede feriemidler ikke overstiger 1.500 kr.

Du skal betale opkrævningen fra Lønmodtagernes Feriemidler senest den 1. september 2021.

 

Når du betaler den fremsendte opkrævning, siger din virksomhed ja til at beholde resten af feriepengene

Når du betaler opkrævningen rettidigt og med fuld betaling, bekræfter du automatisk, at din virksomhed vil beholde de resterende feriepenge fra overgangsåret i virksomheden.

Hvis der er et år, hvor virksomheden ikke får en årlig opkrævning (fordi virksomheden ikke har medarbejdere i ovenstående situationer), modtager virksomheden i stedet et orienteringsbrev, hvor du senest den 31. august aktivt skal bekræfte, hvis din virksomhed fortsat vil beholde de resterende indefrosne feriemidler i virksomheden.

Bekræft senest 31/8

Se indberetninger eller indbetal feriepenge

Se indberettede feriepenge og opkrævninger eller indberet feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler.

Se indretninger for overgangsåret

Indberet feriepenge

Beregning af årlig indeksering

Hvis din virksomhed vælger at beholde de indefrosne feriemidler i virksomheden, beregnes en årlig indeksering, der tillægges saldoen på de indefrosne feriemidler. Indekseringssatsen fastsættes årligt inden 31. maj.

Indekseringssatsen for perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021 er på 1,50%.

 

Hvis du ikke betaler eller ikke bekræfter

Hvis din virksomhed ikke betaler den årlige opkrævning til tiden eller underlader at bekræfte at de indefrosne feriemidler fortsat ønskes beholdt i virksomheden, vil Lønmodtagernes Feriemidler efter en rykkerskrivelse fremsende en opkrævning på hele saldoen på de indefrosne feriemidler.

Hvis din virksomhed ikke betaler den nye opkrævning på hele beløbet, hører du fra Lønmodtagernes Garantifond, der vil stå for at opkræve og inddrive beløbet.

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os en mail eller giv os et kald til en snak om, hvordan du og din virksomhed håndterer feriemidlerne.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om den nye ferielov.

Kontakt os