I martsudgaven af FACIT kan du læse om:

  • Bedre forhold for elforbrugere – nyt om godtgørelse af elafgift
  • Tror du, at omsætning er lig med omsætning? Solgt eller gratis
  • Lidt større perspektiver om Brexit – social sikring, skat og hvad nu?
  • Beskatning af fri bil
  • Regnskaber i en coronatid
  • 1.200-kroners gavekort
  • IVS’er og omregistrering

Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

 

Gennemskueligheden i et kompliceret (skatte)system

Der kæmpes en endeløs kamp for at skabe det mest retfærdige skattesystem, man kan tænke sig.

Men der er bare et lille problem: Det er en meget lille del af befolkningen, der kan gennemskue systemet, og det er i hvert fald kun de allermest nørdede skatteeksperter (og det er på ingen måde ment som ond kritik af den gruppe af dygtige mennesker, der beskæftiger sig med skat), der er i stand til at vurdere, om deres årsopgørelse er korrekt.

Er det retfærdigt? Er det at stille borgerne lige?

Tilsvarende er regelsættet for aflæggelse af årsrapporter ved at være så kompliceret, at det kræver en uddannelse inden for økonomi at gennemskue, hvad tallene dækker over.

Hent publikationen FACIT marts 2021

Formålet med publikationen “Facit – marts 2021” er at give dig seneste nyt fra din revisor. Hent dit eksemplar her.

Hent Facit marts 2021

Indhold i publikationen FACIT marts 2021

Vores øgede viden og jagten på retfærdighed og ligestilling har altså den triste bagside, at reguleringen af vores samfund er blevet kompliceret. Nogle vil mene urimeligt kompliceret.

Vi har på de følgende sider gjort vores bedste for at skabe klarhed over et lille udpluk af de komplicerede emner, og heldigvis og trods alt også et eksempel på forenkling af et regelsæt.

Godt nyt om godtgørelse af elafgift

Fra 1. januar 2021 er reglerne for godtgørelse af elafgift blevet forenklede, og mange virksomheder har fået ret til en større godtgørelse.

Solgt eller gratis

Hvornår kan et salg indtægtsføres som omsætning? Hvad er sammensat salg? Og hvad betyder løbende levering, når leveringsbetingelsen hedder "solgt eller gratis"?

Brexit - social sikring og skat

Danskere og andre EU-borgere, som er flyttet til Storbritannien for at bosætte sig og arbejde der i en periode, eller som har planlagt at gøre det inden længe, er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig med hensyn til skatteforhold og social sikring efter Brexit.

Beskatning af fri bil

Fra og med 1. juli 2021 kommer der nye regler for beregning af beskatning af fri bil. Anskaffelsesprisen skal vægtes mindre i beskatningsgrundlaget, og miljøtillægget skal vægtes højere.

Læs mere

Årsregnskaber i en coronatid

Revisorerklæringer i relation til udvalgte støtteordninger har helt afgørende betydning for de af vores kunder, der er ramt af de forskellige varianter af hel eller delvis nedlukning, ligesom økonomisk rådgivning til kriseramte virksomheder naturligt har fyldt mere end normalt. Hvordan påvirker corona regnskabsaflæggelsen?

Læs mere

Brexit - hvad nu?

Den frie bevægelighed for varer ophører. Brexit er skidt for dansk, europæisk og britisk erhvervsliv.

Læs mere

1.200-kroners gavekort

Midlertidig skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte gavekort på højst 1.200 kr.

IVS'er og omregistrering

Hvad indebærer de nye regler? Kapitalforhøjelsen? Hvordan skal du agere indtil de nye regler er trådt i kraft?

Læs mere