Lempelsesreglerne for omregistrering af iværksætterselskaber (IVS) blev vedtaget kort før jul 2020, og trådte den 26. februar 2021 i kraft. Samtidig blev fristen for rettidig omregistrering forlænget med 6 måneder – fra april til oktober i 2021.

Beslutningen om omregistrering skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen og følge de ”almindelige” procedurer (selskabets vedtægter skal ændres med hensyn til selskabsbetegnelse og størrelsen af selskabskapitalen).

Hvad indebærer de nye regler?

De centrale ændringer omfatter nedenstående forhold:

Forlænget tidsfrist

Fristen for at gennemføre omregistreringen er udskudt fra 15. april 2021 til 15. oktober 2021.

Konsekvenser, hvis du mangler eller for sent omregistrerer

Konsekvensen af manglende eller for sen omregistrering vil efter al sandsynlighed være tvangsopløsning af selskabet.

Kapitalkrav fra IVS til ApS

Omregistreringen fra IVS til ApS forudsætter, at selskabskapitalen forhøjes til lovens minimumskrav, som er 40.000 kr.

Selskabskapital på 39.999 kr.

Et IVS med en registreret kapital på 1 kr. skal således forhøje selskabskapitalen med minimum 39.999 kr.

Egenkapitalen på omregistreringstidspunktet

Der er ikke længere krav om, at egenkapitalen skal udgøre 40.000 kr. på omregistreringstidspunktet.

Erklæring om kapitalen er til stede

Det hidtidige krav om, at en vurderingsmand skal erklære, at kapitalen er til stede, medmindre dette fremgår af selskabets seneste, reviderede årsregnskab, er ophævet.

Kapitalforhøjelsen

Selskabskapitalen kan forhøjes ved indskud af kontanter, ved apportindskud (andre værdier end kontanter) eller ved fondsudvidelse. Ved indskud af kontanter skal det dokumenteres, at pengene er overført til selskabet.

Ved apportindskud skal der udarbejdes en vurderingsberetning, der dokumenterer, at de indskudte aktiver har en værdi, der mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de kapitalandele, der udstedes.

Du skal være opmærksom på reglerne om kapitaltab og tvangsopløsning.

Hvis et IVS først er sendt til tvangsopløsning, kan selskabet ikke genoptages, hvis egenkapitalen er negativ. Her skal egenkapitalen mindst udgøre 40.000 kr., og samtidig må der ikke være ydet ulovlige kapitalejerlån.

 

Sådan omregistrerer du dit IVS

Når du omregistrerer dit IVS til ApS, skal du vedhæfte disse dokumenter:

  • Generalforsamlingsreferat
  • Tilrettede vedtægter
  • Dokumentation for indbetalt selskabskapital

Omregistreringen er først gældende, når registreringen i Erhvervsstyrelsens it-system (virk.dk) er på plads.

 

Omregistrér her

Fristen for omregistrering er 15. oktober 2021.

Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Vi står klar til at hjælpe dig

Send os mail eller giv os et kald til en snak om, hvordan du omregistrerer dit iværksætterselskab til et anpartsselskab.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om selskabsform, kapitalkrav og dine tidsfrister for omdannelsen.

Kontakt os her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.